PRIJAVA NA E-NOVICE
Turistična agencija Palma
Meni

 

Klub nagrajevanja zvestobe “Moja Palma”

 

Dragi gostje,

dobrodošli pod “Mojo Palmo”, v Klubu nagrajevanja zvestobe Turistične agencije Palma.

 

Že tretje leto zapored vas Palmovci nagrajujemo s članskimi popusti in ekskluzivnimi ponudbami. Cenimo vašo pripadnost in zvestobo, zato smo v Klubu Moja Palma poskrbeli, da ste člani kluba Moja Palma deležni številnih pozornosti in ugodnosti.

 

Če še niste zasadili »Moje Palme«, je sedaj najboljša sezona.

Zbirajte odhode in rezervacije, Palmovci pa obljubljamo, da vašo zvestobo še naprej nagrajujemo.

 

TOČKOVNA LESTVICA “MOJA PALMA”

 

STOPNJA                                     ZBRANE TOČKE                             ČLANSKI POPUST
Moja mala Palma                                      700                                                  15 €
Moja datljeva Palma                              2100                                                   50 €
Moja kokosova Palma                          6300                                                    165 €
Moja kraljeva Palma                             9500                                                    285 €

 

Točkovna lestvica Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« je objavljena v Pravilih dodelitve in unovčenja vrednostnih točk, ki so na voljo v vseh poslovalnicah TA Palma, na zloženkah s pristopno izjavo za včlanitev in na spletni strani www.palma.si.
V Turisticni agenciji Palma (Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje) si pridržujemo pravico do spreminjanja Pravil dodelitve in unovčenja vrednostnih točk v Klubu nagrajevanja zvestobe »Moja Palma«. Vsako spremembo javno objavimo na www.palma.si in velja od dneva objave oziroma kot je navedeno v spremembi

 

Vrednostne točke

Klub Moja Palma

 • DODELITEV VREDNOSTNIH TOČK

  V Turistični agenciji Palma nagrajujemo zvestobo potnikov, ki so člani kluba »Moja Palma«. Popolnoma brezplačno članstvo v klubu »Moja Palma« našim potnikom omogoča dodelitev in unovčenje vrednostnih točk v skladu s točkovno lestvico kluba »Moja Palma«. Pogoj za članstvo je pretekli ali prvi nakup v eni od poslovalnic Turistične agencije Palma. Nagrajevanje zvestobe je v sorazmerju z rezervacijami in vplačili v poslovalnicah TA Palma ali na www.palma.si, ki jih za člane kluba »Moja Palma« pretvorimo v vrednostne točke z namenom, da jih lahko v poslovalnicah TA Palma unovčijo in tako pridobijo nagrado za zvestobo – svoj članski popust.

   

  Pri dodelitvi vrednostnih točk upoštevamo katero koli storitev v ponudbi TA Palma. Izjeme med našimi storitvami, ki ne omogočajo dodelitve vrednostnih točk v klubu »Moja Palma«, so posebne akcijske ponudbe v sodelovanju z drugimi pravnimi osebami, vnaprej določene in označene akcijske in/ali posebne ponudbe TA Palma in/ali skupinske rezervacije za več kot 6 oseb naenkrat. Dodelitev točk omogočajo tudi Palmina First Minute ponudba, Last Minute ponudba, ponudba s popustom za mladoporočence in/ali za upokojence.

   

  Vrednostne točke za posamezno storitev, ki jo je član kluba rezerviral in vplačal v poslovalnici TA Palma, članu avtomatično dodelimo na dan odhoda oz. na začetni dan storitve v primeru poravnanih obveznosti ali dogovorjenega obročnega odplačevanja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in vplačevanja storitev TA Palma.

   

  Pri dodelitvi točk najvišje in enotno vrednotimo ponudbo v lastni organizaciji TA Palma. Ponudbo letalskih prevoznikov ter drugih turističnih organizatorjev in/ali organizatorjev dogodkov, ki jo je mogoče rezervirati in vplačati v poslovalnicah TA Palma, vrednotimo drugače in nižje.

   

  Če storitev za člana kuba »Moja Palma« rezervira in vplača pravna oseba, članu kluba ne dodelimo vrednostnih točk.

  V primeru doplačil za dodatne storitve na licu mesta v času potovanja ali počitnic – tudi če so v lastni organizaciji TA Palma – članu kluba »Moja Palma« ne dodelimo vrednostnih točk.

  Točke član Kluba Moja Palma ne prejme ob nakupu letalskih vozovnic, prav tako zbrane točke ne more koristiti ob nakupu letalskih vozovnic.

 • OSEBNA ČLANSKA KARTICA KLUBA »MOJA PALMA«

  Ob včlanitvi v Klub nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« vsak član postane imetnik osebne kartice, ki ni prenosljiva na druge osebe. Osebna kartica »Moja Palma« je identifikacija člana in hranilnik vrednostnih točk.

  Prenos vrednostnih točk med lastniki kartic »Moja Palma« ni mogoč. Članu kluba »Moja Palma« vrednostne točke avtomatsko dodeljujemo in prištevamo izključno na njegovo osebno kartico.

 • UNOVČENJE VREDNOSTNIH TOČK

  Možnost unovčenja vrednostnih točk v Klubu nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« je avtomatsko vezana:

   • izključno na rezervacijo in vplačilo ponudbe v lastni organizaciji TA Palma z izjemo posebnih akcijskih ponudb v sodelovanju z drugimi pravnimi osebami, vnaprej določenih in označenih akcijskih in/ali posebnih ponudb TA Palma, ekskluzivnih ponudb, ki so na voljo le članom kluba, in/ali skupinskih rezervacij za več kot 6 oseb;
   • na kartico Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma«, ki jo mora član kluba predložiti v poslovalnici TA Palma;
   • na doseganje ene od 4 stopenj točkovne lestvice – član lahko zbrane vrednostne točke unovči, ko doseže minimalno 700 vrednostnih točk ali 1. stopnjo točkovne lestvice (Moja mala Palma);
   • na časovna določila kluba;
   • vrednostne točke, ki jih je član kluba pridobil na dan odhoda/koriščenja storitve, lahko unovči ob naslednjem nakupu, če dosega eno od 4 stopenj točkovne lestvice.

   

  Primer: Član kluba Moja Palma pozimi rezervira poletni oddih. Vrednostne točke mu dodelimo in prištejemo na dan odhoda na poletni oddih. Pridobljene točke v primeru, da je dosegel eno od štirih stopenj točkovne lestvice, lahko unovči ob naslednji rezervaciji in vplačilu vse dokler velja obdobje zbiranja vrednostnih točk, ki ga določujejo Pravila dodelitve in unovčenja.

   

  V primeru neporavnanih obveznosti do Turistične agencije Palma član kluba ne more unovčiti vrednostnih točk v članski popust ali z vrednostnimi točkami poravnati obveznosti.

   

  Član Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« zbranih vrednostnih točk ne more unovčiti za darilni oziroma vrednostni bon ali gotovino.

   

  Član kluba ne more unovčiti vrednostnih točk kluba »Moja Palma« pri drugih partnerskih programih zvestobe in klubih ali istočasno koristiti več članskih popustov pri eni rezervaciji in vplačilu.

   

  Član kluba lahko unovči vrednostne točke tudi pri rezervaciji in vplačilu Palminih First Minute ponudb, Last minute ponudb, ponudb s popustom za mladoporočence in/ali za upokojence. Točke član Kluba Moja Palma ne prejme ob nakupu letalskih vozovnic, prav tako zbrane točke ne more koristiti ob nakupu letalskih vozovnic.

 • PLAČILA NA OBROKE IN/ALI PO POLOŽNICAH

  V vrednostne točke pretvorimo tudi vsa vplačila s plačilnimi karticami na obroke in vsa vplačila s položnicami na obroke, četudi zapadejo po odhodu oz. po začetnem dnevu storitve TA Palma.

   

  Primer: Član kluba Moja Palma rezervira poletni oddih na obroke. Na poletni oddih odpotuje avgusta, zadnji obrok za plačilo pa zapade oktobra. Vrednostne točke, ki jih je pridobil z odhodom na poletni  oddih, lahko unovči –  če mu to dovoljuje točkovna lestvica – ob prvi naslednji rezervaciji in vplačilu po odhodu na poletni oddih, četudi zadnji obroki  zapadejo kasneje.

 • ČASOVNA DOLOČILA DODELITVE IN UNOVČENJA TOČK

  Dodelitev in unovčenje vrednostnih točk sta vezana na vsako posamezno koledarsko leto od 1. januarja do 31. decembra.

   

  Član Kluba ≫Moja Palma≪ lahko zbrane točke koristi pri rezervacijah/vplačilih kadarkoli znotraj koledarskega leta glede na točkovno lestvico. Po preteku koledarskega leta lahko član kluba zbrane vrednostne točke unovči še do konca aprila naslednjega koledarskega leta.

   

  Vrednostne točke, dodeljene ob odhodih v prvih dveh mesecih novega koledarskega leta, gredo v novo koledarsko leto dodelitve in unovčenja vrednostnih točk. Prenašanje točk izven časovnih določil ni mogoče.

 • KAKO VREDNOTIMO IN DODELJUJEMO TOČKE

  Vsakemu vplačilu/rezervaciji v poslovalnicah TA Palma dodelimo vrednostne točke. Izjema so le posebne akcijske ponudbe v sodelovanju z drugimi pravnimi osebami, vnaprej določene in označene akcijske in/ali posebne ponudb TA Palma, in/ali skupinske rezervacije za več kot 6 oseb.

   

  • Pri rezervaciji in vplačilu storitev v lastni organizaciji TA Palma za VSAK EVRO članu Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« dodelimo po ENO TOČKO.
  • Pri nakupu letalskih vozovnic ter storitev drugih turističnih organizatorjev in/ali organizatorjev dogodkov, ki jih je mogoče rezervirati in vplačati v poslovalnicah TA Palma ali preko www.palma.si, za VSAKIH 10 EVROV članu Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« dodelimo po ENO TOČKO.

   

  Ko član kluba »Moja Palma« opravi rezervacijo in vplačilo, izve za dodeljeno število točk, ki jih pridobi na dan odhoda oziroma na začetni dan storitve. Vrednostne točke član kluba avtomatsko pridobi na dan odhoda oziroma na začetni dan storitve ne glede na to, koliko časa vnaprej je član kluba rezerviral in vplačal storitev.

   

  Z vsakim naslednjim nakupom po sistemu vrednotenja dodelimo nove vrednostne točke. Njihovo število se sešteva. Ko član doseže eno od štirih stopenj točkovne lestvice, lahko unovči vrednostne točke in v skladu z njimi članski popust.

   

  Član lahko v vseh Palminih poslovalnicah kadarkoli dobi izpisek zbranih vrednostnih točk.

   

  Palmini svetovalci v poslovalnicah TA Palma člana kluba »Moja Palma« ob rezervaciji in vplačilu povabijo, da unovči zbrane vrednostne točke, če dosega eno od štirih stopenj točkovne lestvice.

 • DODELITEV VREDNOSTNIH TOČK OB NAKUPU DARILNIH BONOV

  Pri nakupu darilnega bona točke dodelimo dobitniku darilnega bona, ki bon unovči za storitve v lastni organizaciji TA Palma (razen z zgoraj navedenimi izjemami). Dobitnik, ki unovči darilni bon, prejme dodatne točke v primeru višjega zneska storitve, kot je opredeljen na darilnem bonu, torej mu dodelimo tudi točke za znesek doplačila. Če član kluba ≫Moja Palma≪ rezervira in vplača tudi storitve za druge fizične osebe, mu točke dodelimo takrat, ko je nosilec rezervacije in tudi sam koristi rezervirane in vplačane storitve. V tem primeru lahko članu kluba naenkrat dodelimo vrednostne točke za največ 5 drugih oseb, ki imajo poleg njega in na njegovo kartico ≫Moja Palma≪ rezervirane in vplačane storitve. Vsaka rezervacija za 7 ali več oseb je skupinska rezervacija, pri kateri dodelitev točk enemu članu kluba, ki je nosilec rezervacije, ni možna.

 • EKSKLUZIVNA PONUDBA ZA ČLANE KLUBA

  Dodelitev in unovčenje vrednostnih točk ne bo edina prednost članstva v Klubu nagrajevanja zvestobe ≫Moja Palma≪.

   

  Člani Kluba ≫Moja Palma≪ lahko izbirajo tudi med ekskluzivnimi ponudbami v organizaciji Turistične agencije Palma. Ekskluzivne ponudbe bodo vključevale posebne ugodnosti, popuste in/ali dodano vrednost za člane. Ob rezervacijah in vplačilih ekskluzivnih ponudb za člane kluba članom ne bomo dodeljevali vrednostnih točk. Potnikom, ki niso člani kluba, te ekskluzivne ponudbe ne bodo na voljo.

 

Splošna določila in pogoji

Klub Moja Palma

 • Članstvo v Klubu nagrajevanja zvestobe »Moja Palma«

  1.    člen

  Član Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« lahko postane vsaka fizična  oseba, starejša od 15 let (državljani RS in tujci), ki pravilno in z jamstvom za svoje osebne podatke izpolni pristopno izjavo.

   

  Član Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« se strinja z vedno veljavnimi Splošnimi določili in pogoji ter s Pravili dodelitve in unovčenja vrednostnih točk.

   

  Za posledice neskladij in/ali ravnanj, ki so v nasprotju s Splošnimi določili Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« in s Pravili dodelitve in unovčenja vrednostnih točk odgovarja član kluba.

   

  Vsak, ki si želi postati član Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« in za to izpolnjuje pristopne pogoje, v Klub »Moja Palma« vstopi takoj po izpolnitvi pristopne izjave. Ta je na voljo v vseh Palminih poslovalnicah.

   

  Članstvo v Klubu nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« lahko član kluba po želji prekliče s pisno izjavo Izstopa iz Kluba »Moja Palma«, ki jo pošlje na naslov Palma, d. o. o., Lilekova 5, 3000 Celje, s pripisom “Moja Palma”.

 • Osebna kartica »Moja Palma«

  2.    člen

  Član Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« postane imetnik osebne kartice, ki je identifikacija člana in hranilnik vrednostnih točk. Osebno kartico izdaja Turistična agencija Palma (Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje), ki je izključni lastnik vseh članskih kartic »Moja Palma«. Vsak kartica je veljavna, ko skupaj s pristopno izjavo za članstvo obstaja v evidenci podatkov Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma«.

  Osebna kartica »Moja Palma« pripada izključno nosilcu osebnih podatkov pristopne izjave  za pridobitev članstva v Klubu »Moja Palma« in ni prenosljiva (prav tako niso prenosljive vrednostne točke na kartici).

   

  Član Kluba »Moja Palma« osebno kartico prejme na dom v roku 30 dni od izpolnitve pristopne izjave za članstvo.

   

  Osebna kartica »Moja Palma« je članu na voljo v skladu s Pravili dodelitve in unovčenja vrednostnih točk in s Splošnimi določili in pogoji Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma«. Kot osebno identifikacijo za članstvo v klubu jo lahko uporablja v vseh Palminih poslovalnicah in v Palminem Klicnem centru. Svetovalci Turistične agencije Palma lahko za potrditev identifikacije osebne kartice »Moja Palma« prosijo za osebni dokument člana in lastnika kartice.

   

  Turistična agencija Palma kot izdajatelj kartice ne odgovarja za primere zlorabe, kraje in/ali izgube osebne kartice »Moja Palma«. Izdajatelj kartice ravno tako ne odgovarja za osebne podatke na kartici in za njihovo zlorabo v primeru izgube in/ali kraje kartice s strani tretje osebe.

   

  Izgubo, krajo, poškodbo in/ali preklic osebne kartice »Moja Palma« član kluba takoj, ko je mogoče, prijavi na naslov Palma,  d. o. o., Lilekova 5, 3000 Celje, s pripisom »Moja Palma« ali na e-naslov moja.palma@palma.si.

   

  Turistična agencija Palma (Palma, d. o. o., Mednarodno turistično podjetje) lahko člana, ki kakor koli krši Splošna določila in pogoje Kluba nagrajevanja zvestobe Moja Palma ali Pravila dodelitve in unovčenja vrednostnih točk, brez možnosti ugovora pisno obvesti o preklicu veljavnosti osebne kartice »Moja Palma«. V tem primeru imetnik kartico na zahtevo izdajatelja Palma, d. o. o. vrne in poravna vse obveznosti in stroške uporabe kartice. Kartico, ki jo izdajatelj določi kot neveljavno, lahko na podlagi zahteve odvzame tudi svetovalec v Palmini poslovalnici ali druga od izdajatelja pooblaščena oseba. Ob preklicu kartice je onemogočena možnost unovčenja vrednostnih točk, ki jih je imetnik kartice predhodno zbral, članstvo v Klubu nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« pa avtomatsko preneha.

 • Ravnanje v primeru odpovedi storitev

  3.     člen

  Če član Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« odpove ponudbo organizatorja TA Palma, kjer je delno ali v celoti unovčil vrednostne točke v članski popust, do odpovedi pa je upravičen v skladu z vplačano odstopnino po Splošnih pogojih poslovanja TA Palma, pridobi točke nazaj na osebno kartico »Moja Palma«. Če član odpove ponudbo organizatorja TA Palma, kjer je delno ali v celoti unovčil vrednostne točke v članski popust, do odpovedi pa v skladu z neplačano odstopnino in/ali s Splošnimi pogoji poslovanja TA Palma ni upravičen, pa organizator TA Palma stroške poravna iz vplačanega zneska, za morebitni preostanek obveznosti pa izkoristi vrednostne točke člana. Če ponudbo, kjer je član delno ali v celoti unovčil vrednostne točke, odpove organizator TA Palma, pridobi član točke nazaj in jih lahko unovči pri rezervaciji in vplačilu druge Palmine lastne ponudbe. Izjema je odpoved s strani organizatorja TA Palma en mesec pred zaključkom koledarskega obdobja dodelitve in unovčenja vrednostnih točk. V tem primeru se vrednostne točke prenesejo v novo časovno obdobje.

 • Varstvo in uporaba osebnih podatkov

  4.     člen

  Član Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« soglaša, da Turistična agencija Palma (Palma, d. o. o., Mednarodno turistično podjetje) njegove osebne podatke hrani, varuje, uporablja in obdeluje v skladu z Zakonom RS o varstvu osebnih podatkov (ZVOP–1). Član kluba dovoljuje uporabo in obdelavo osebnih podatkov za namene Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma«, posrednih in/ali neposrednih promocijskih in/ali tržno – komunikacijskih aktivnosti Turistične agencije Palma in partnerjev v Klubu nagrajevanja zvestobe »Moja Palma«.

   

  Turistična agencija Palma v svoji bazi podatkov uporablja in obdeluje osebne podatke člana kluba za statistične obdelave nakupnih vzorcev in navad; za pošiljanje lastnih promocijskih materialov in/ali vabil na dogodke preko pošte, elektronske pošte, SMS in/ali MMS sporočil; za telefonsko, pisno in/ali elektronsko anketiranje o zadovoljstvu s storitvami in nakupnih namerah.

   

  Turistična agencija Palma lahko uporablja in obdeluje osebne podatke člana kluba do pisnega Izstopa iz kluba »Moja Palma« s strani člana.

 • Dohodnina

  5.     člen

  Članski popusti, ekskluzivne ponudbe in ugodnosti Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« v skladu z Zakonom RS o dohodnini niso obdavčeni. Določilo 7. točke 19. člena ZDoh-2 navaja, da se kot neobdavčeni dohodki štejejo ugodnosti, ki jih prejme fizična oseba pri nakupu blaga ali storitev vključno s priložnostnim prejemom dodatnega blaga ali storitev, če je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe.

 • Sprememba Splošnih določil in pogojev Kluba

  6.     člen

  Turistična agencija Palma (Palma, d. o. o., Mednarodno turistično podjetje) lahko spreminja Splošna določila in pogoje ter Pravila dodelitve in unovčenja vrednostnih točk Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« . Turistična agencija Palma lahko pri ponudbah v lastni organizaciji onemogoči unovčenje vrednostnih točk, kar na izbranih ponudbah vnaprej in vidno označi (primer: NLP – Najugodnejše leteče počitnice). O bistvenih spremembah Splošnih določil in pogojev obvešča člane preko elektronske pošte in z objavo na www.palma.si. Če član osebno kartico »Moja Palma« po obveščanju o spremembah Splošnih določil in pogojev in Pravil dodelitve in unovčenja vrednostnih točk uporablja naprej in pisno ne odpove članstva, soglaša s spremembami Splošnih določil in pogojev Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma«.

   

  Zadnje dopolnitve splošnih pogojev z dne 7. 2. 2014