PRIJAVA NA E-NOVICE
Turistična agencija Palma
Meni

Zavarovanja

 

 • ODSTOPNINA – RIZIKO ODPOVEDI

  Potnik ima možnost za potrjeno rezervacijo doplačati zavarovanje rizika odpovedi. Zavarovanje mora biti sklenjeno istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju. Odstopnino lahko vplača potnik tudi ob nakupu letalske vozovnice, vendar pod pogojem, da je vozovnica kupljena najmanj 5 dni pred odhodom.

  Odstopnina velja za primer bolezni, smrti ali nesreče zavarovanca samega in njegovih ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec) ali pa zaradi vpoklica na orožne vaje. Višina odstopnine se določa letno in znaša 5 % cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

 • KDAJ UVELJAVLJANJE VPLAČILA ODSTOPNINE NI MOŽNO

  Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

  V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima Ta Palma pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

  Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

  V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki jih potnike prejeme v agenciji.

 • ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V TUJINI

  V Palminih poslovalnicah je možno skleniti zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini ponudnikov CORIS in VZAJEMNA Tujina po njihovih pogojih in veljavnih cenikih.

  Zavarovanje z asistenco v tujini nudi več kor Evropska kartica. Evropska Kartica zdravstvenega zavarovanja oz. konvencijsko potrdilo, krije le stroške njunih zdravstvenih storitev do višine, ki jih v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Podrobne informacije na www.zzzs.si.

  Zdravstveno zavarovanje krije nujne stroške, ki v tujini nastanejo kot posledica novo nastale bolezni ali poškodbe. Izbirate lahko med posameznim, družinskim ali skupinskim zavarovanjem, ki se sklenejo za določen čas (do 1 leta), za določen znesek kritja (osnovno, dvojno, trojno, milijon…) in za določeno področje potovanja (Evropa, Svet).

  Namen potovanja je lahko izlet za en dan, počitnice, daljša potovanja, službena pot ali študij.

  Posamezno zavarovanje je namenjeno posameznikom, ki se odpravljajo v tujino.

  Družinsko zavarovanje je namenjeno družinskim članom, ki bivajo na istem naslovu in skupaj potujejo v tujino. Družina so starši in njihovi otroci do 21. oz. 26. leta starosti, možne pa so tudi številne druge kombinacije (zakonca, izven zakonska partnerja, mati in sin, brat in sestra mlajša od 26 let, stari starši in vnuki, istospolna partnerja). Premija je enaka, ne glede na število družinskih članov.

  Skupinsko zavarovanje se lahko sklene, ko v tujino potuje vsaj 9 oseb. Pomembno je, da skupina potuje skupaj in na isto destinacijo. Pri večjem številu oseb so možni dodatni popusti.

  Starejše osebe nad 70., 75. in 85.let imajo starostno doplačilo na izbrano premijo od 50-100%.

   

  S sklenjenim zavarovanjem za tujino si zagotovite :

   • 24-urno asistenco v slovenskem jeziku,
   • informacije o najbližji zdravstveni ustanovi,
   • storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države,
   • nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,
   • nujne zobozdravstvene storitve,
   • zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni,
   • iskanje in reševanje ponesrečenih oseb,
   • prevoz v domovino in številne druge oblike pomoči.

 

 

OPOMBA: Zgoraj navedeni podatki so informativni, podrobne informacije in morebitne spremembe glede navedenih zavarovanj prejmete na zloženki s pogoji posameznega zavarovanja v agenciji, kjer lahko poleg nakupa turističnega aranžmaja sklenete izbrano zavarovanje.