Izleti in potovanja v okviru OIV – Praga

Praga

 • grad Hradčani in Vyšehrad
 • vožnja z ladjico po Vltavi
 • največji klub v srednji Evropi
 • ugodne cene
 • krepka hrana
Češka, predvsem Praga, v zadnjih letih doživlja pravi preporod. Mesto je eno najbolj obiskanih točk Srednje Evrope, med katerimi je tudi na tisoče mladih. Praga velja namreč za izredno živahno srednjeevropsko metropolo, kjer so cene ugodne, kulturnega dogajanja pa je ogromno.

CILJI:
 • spoznati zgodovinski blišč preteklih obdobij Prage in Češke;
 • predstavitev dosežkov znamenitih Slovencev, živečih in delujočih v Pragi, za kulturni in jezikovni razvoj Slovenije in Češke;
 • spoznati pestrost družabnega življenja v Pragi skozi pomen pivnic in kulinarike;
 • ujeti posebnosti praških muzejskih in galerijskih zbirk;
 • se seznaniti s prelomnimi dogodki 20.stoletja, ki so privedli do različnih družbeno-političnih sistemov v državi;
 • prisluhniti glasbeni virtualnosti Beethovna, Smetane in Dvoraka;
 • razumeti pomen reke Vltave za razvoj mesta Prage;
 • naučiti se osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v češkem jeziku.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: umetnost, geografija, zgodovina, kulinarika, naravoslovje, turizem, češčina.