Klub Moja Palma

Klub nagrajevanja zvestobe “Moja Palma”

Dobrodošli pod “Mojo Palmo”, v Klubu nagrajevanja zvestobe Turistične agencije Palma.

Že tretje leto zapored vas Palmovci nagrajujemo s članskimi popusti in ekskluzivnimi ponudbami. Cenimo vašo pripadnost in zvestobo, zato smo v Klubu Moja Palma poskrbeli, da ste člani kluba Moja Palma deležni številnih pozornosti in ugodnosti.

Če še niste zasadili »Moje Palme«, je sedaj najboljša sezona.

Zbirajte odhode in rezervacije, Palmovci pa obljubljamo, da vašo zvestobo še naprej nagrajujemo.

Lestvica točkovanja “Moja Palma”

Moja mala Palma
Zbrane točke: 700
Članski popust: 15€
Moja datljeva Palma
Zbrane točke: 2100
Članski popust: 50€
Moja kokosova Palma
Zbrane točke: 6300
Članski popust: 165€
Moja kraljeva Palma
Zbrane točke: 9500
Članski popust: 285€

Vrednostne točke

Dodelitev vrednostnih točk
V Turistični agenciji Palma nagrajujemo zvestobo potnikov, ki so člani kluba »Moja Palma«. Popolnoma brezplačno članstvo v klubu »Moja Palma« našim potnikom omogoča dodelitev in unovčenje vrednostnih točk v skladu s točkovno lestvico kluba »Moja Palma«. Pogoj za članstvo je pretekli ali prvi nakup v eni od poslovalnic Turistične agencije Palma. Nagrajevanje zvestobe je v sorazmerju z rezervacijami in vplačili v poslovalnicah TA Palma ali na www.palma.si, ki jih za člane kluba »Moja Palma« pretvorimo v vrednostne točke z namenom, da jih lahko v poslovalnicah TA Palma unovčijo in tako pridobijo nagrado za zvestobo – svoj članski popust.

Pri dodelitvi vrednostnih točk upoštevamo katero koli storitev v ponudbi TA Palma. Izjeme med našimi storitvami, ki ne omogočajo dodelitve vrednostnih točk v klubu »Moja Palma«, so posebne akcijske ponudbe v sodelovanju z drugimi pravnimi osebami, vnaprej določene in označene akcijske in/ali posebne ponudbe TA Palma in/ali skupinske rezervacije za več kot 6 oseb naenkrat. Dodelitev točk omogočajo tudi Palmina First Minute ponudba, Last Minute ponudba, ponudba s popustom za mladoporočence in/ali za upokojence.

Vrednostne točke za posamezno storitev, ki jo je član kluba rezerviral in vplačal v poslovalnici TA Palma, članu avtomatično dodelimo na dan odhoda oz. na začetni dan storitve v primeru poravnanih obveznosti ali dogovorjenega obročnega odplačevanja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in vplačevanja storitev TA Palma.

Pri dodelitvi točk najvišje in enotno vrednotimo ponudbo v lastni organizaciji TA Palma. Ponudbo letalskih prevoznikov ter drugih turističnih organizatorjev in/ali organizatorjev dogodkov, ki jo je mogoče rezervirati in vplačati v poslovalnicah TA Palma, vrednotimo drugače in nižje.

Če storitev za člana kuba »Moja Palma« rezervira in vplača pravna oseba, članu kluba ne dodelimo vrednostnih točk.
V primeru doplačil za dodatne storitve na licu mesta v času potovanja ali počitnic – tudi če so v lastni organizaciji TA Palma – članu kluba »Moja Palma« ne dodelimo vrednostnih točk.
Točke član Kluba Moja Palma ne prejme ob nakupu letalskih vozovnic, prav tako zbrane točke ne more koristiti ob nakupu letalskih vozovnic.
Osebna članska kartica kluba “Moja Palma”
Ob včlanitvi v Klub nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« vsak član postane imetnik osebne kartice, ki ni prenosljiva na druge osebe. Osebna kartica »Moja Palma« je identifikacija člana in hranilnik vrednostnih točk.

Prenos vrednostnih točk med lastniki kartic »Moja Palma« ni mogoč. Članu kluba »Moja Palma« vrednostne točke avtomatsko dodeljujemo in prištevamo izključno na njegovo osebno kartico.
Unovčevanje vrednostnih točk

Možnost unovčenja vrednostnih točk v Klubu nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« je avtomatsko vezana:

  • izključno na rezervacijo in vplačilo ponudbe v lastni organizaciji TA Palma z izjemo posebnih akcijskih ponudb v sodelovanju z drugimi pravnimi osebami, vnaprej določenih in označenih akcijskih in/ali posebnih ponudb TA Palma, ekskluzivnih ponudb, ki so na voljo le članom kluba, in/ali skupinskih rezervacij za več kot 6 oseb;
  • na kartico Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma«, ki jo mora član kluba predložiti v poslovalnici TA Palma;
  • na doseganje ene od 4 stopenj točkovne lestvice – član lahko zbrane vrednostne točke unovči, ko doseže minimalno 700 vrednostnih točk ali 1. stopnjo točkovne lestvice (Moja mala Palma);
  • na časovna določila kluba;
  • vrednostne točke, ki jih je član kluba pridobil na dan odhoda/koriščenja storitve, lahko unovči ob naslednjem nakupu, če dosega eno od 4 stopenj točkovne lestvice.

Primer: Član kluba Moja Palma pozimi rezervira poletni oddih. Vrednostne točke mu dodelimo in prištejemo na dan odhoda na poletni oddih. Pridobljene točke v primeru, da je dosegel eno od štirih stopenj točkovne lestvice, lahko unovči ob naslednji rezervaciji in vplačilu vse dokler velja obdobje zbiranja vrednostnih točk, ki ga določujejo Pravila dodelitve in unovčenja.

V primeru neporavnanih obveznosti do Turistične agencije Palma član kluba ne more unovčiti vrednostnih točk v članski popust ali z vrednostnimi točkami poravnati obveznosti.

Član Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« zbranih vrednostnih točk ne more unovčiti za darilni oziroma vrednostni bon ali gotovino.

Član kluba ne more unovčiti vrednostnih točk kluba »Moja Palma« pri drugih partnerskih programih zvestobe in klubih ali istočasno koristiti več članskih popustov pri eni rezervaciji in vplačilu.

Član kluba lahko unovči vrednostne točke tudi pri rezervaciji in vplačilu Palminih First Minute ponudb, Last minute ponudb, ponudb s popustom za mladoporočence in/ali za upokojence. Točke član Kluba Moja Palma ne prejme ob nakupu letalskih vozovnic, prav tako zbrane točke ne more koristiti ob nakupu letalskih vozovnic.

Plačilo na obroke in/ali po položnicah

V vrednostne točke pretvorimo tudi vsa vplačila s plačilnimi karticami na obroke in vsa vplačila s položnicami na obroke, četudi zapadejo po odhodu oz. po začetnem dnevu storitve TA Palma.

Primer: Član kluba Moja Palma rezervira poletni oddih na obroke. Na poletni oddih odpotuje avgusta, zadnji obrok za plačilo pa zapade oktobra. Vrednostne točke, ki jih je pridobil z odhodom na poletni oddih, lahko unovči – če mu to dovoljuje točkovna lestvica – ob prvi naslednji rezervaciji in vplačilu po odhodu na poletni oddih, četudi zadnji obroki zapadejo kasneje.

Časovna določila dodelitve in unovčevanja točk

Dodelitev in unovčenje vrednostnih točk sta vezana na vsako posamezno koledarsko leto od 1. januarja do 31. decembra.

Član Kluba ≫Moja Palma≪ lahko zbrane točke koristi pri rezervacijah/vplačilih kadarkoli znotraj koledarskega leta glede na točkovno lestvico. Po preteku koledarskega leta lahko član kluba zbrane vrednostne točke unovči še do konca aprila naslednjega koledarskega leta.

Vrednostne točke, dodeljene ob odhodih v prvih dveh mesecih novega koledarskega leta, gredo v novo koledarsko leto dodelitve in unovčenja vrednostnih točk. Prenašanje točk izven časovnih določil ni mogoče.

Kako vrednotimo in dodeljujemo točke

Vsakemu vplačilu/rezervaciji v poslovalnicah TA Palma dodelimo vrednostne točke. Izjema so le posebne akcijske ponudbe v sodelovanju z drugimi pravnimi osebami, vnaprej določene in označene akcijske in/ali posebne ponudb TA Palma, in/ali skupinske rezervacije za več kot 6 oseb.

  • Pri rezervaciji in vplačilu storitev v lastni organizaciji TA Palma za VSAK EVRO članu Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« dodelimo po ENO TOČKO.
  • Pri nakupu letalskih vozovnic ter storitev drugih turističnih organizatorjev in/ali organizatorjev dogodkov, ki jih je mogoče rezervirati in vplačati v poslovalnicah TA Palma ali preko www.palma.si, za VSAKIH 10 EVROV članu Kluba nagrajevanja zvestobe »Moja Palma« dodelimo po ENO TOČKO.

Ko član kluba »Moja Palma« opravi rezervacijo in vplačilo, izve za dodeljeno število točk, ki jih pridobi na dan odhoda oziroma na začetni dan storitve. Vrednostne točke član kluba avtomatsko pridobi na dan odhoda oziroma na začetni dan storitve ne glede na to, koliko časa vnaprej je član kluba rezerviral in vplačal storitev.

Z vsakim naslednjim nakupom po sistemu vrednotenja dodelimo nove vrednostne točke. Njihovo število se sešteva. Ko član doseže eno od štirih stopenj točkovne lestvice, lahko unovči vrednostne točke in v skladu z njimi članski popust.

Član lahko v vseh Palminih poslovalnicah kadarkoli dobi izpisek zbranih vrednostnih točk.

Palmini svetovalci v poslovalnicah TA Palma člana kluba »Moja Palma« ob rezervaciji in vplačilu povabijo, da unovči zbrane vrednostne točke, če dosega eno od štirih stopenj točkovne lestvice.

Dodelitev vrednostnih točk ob nakupu darilnih bonov

Pri nakupu darilnega bona točke dodelimo dobitniku darilnega bona, ki bon unovči za storitve v lastni organizaciji TA Palma (razen z zgoraj navedenimi izjemami). Dobitnik, ki unovči darilni bon, prejme dodatne točke v primeru višjega zneska storitve, kot je opredeljen na darilnem bonu, torej mu dodelimo tudi točke za znesek doplačila. Če član kluba “Moja Palma” rezervira in vplača tudi storitve za druge fizične osebe, mu točke dodelimo takrat, ko je nosilec rezervacije in tudi sam koristi rezervirane in vplačane storitve. V tem primeru lahko članu kluba naenkrat dodelimo vrednostne točke za največ 5 drugih oseb, ki imajo poleg njega in na njegovo kartico “Moja Palma” rezervirane in vplačane storitve. Vsaka rezervacija za 7 ali več oseb je skupinska rezervacija, pri kateri dodelitev točk enemu članu kluba, ki je nosilec rezervacije, ni možna.

Ekskluzivna ponudba za člane kluba

Dodelitev in unovčenje vrednostnih točk ne bo edina prednost članstva v Klubu nagrajevanja zvestobe “Moja Palma”.

Člani Kluba “Moja Palma” lahko izbirajo tudi med ekskluzivnimi ponudbami v organizaciji Turistične agencije Palma. Ekskluzivne ponudbe bodo vključevale posebne ugodnosti, popuste in/ali dodano vrednost za člane. Ob rezervacijah in vplačilih ekskluzivnih ponudb za člane kluba članom ne bomo dodeljevali vrednostnih točk. Potnikom, ki niso člani kluba, te ekskluzivne ponudbe ne bodo na voljo.

Splošna določila in pogoji

Članstvo v Klubu nagrajevanja zvestobe “Moja Palma”

1. člen
Član Kluba nagrajevanja zvestobe “Moja Palma” lahko postane vsaka fizična oseba, starejša od 15 let (državljani RS in tujci), ki pravilno in z jamstvom za svoje osebne podatke izpolni pristopno izjavo.


Član Kluba nagrajevanja zvestobe “Moja Palma” se strinja z vedno veljavnimi Splošnimi določili in pogoji ter s Pravili dodelitve in unovčenja vrednostnih točk.


Za posledice neskladij in/ali ravnanj, ki so v nasprotju s Splošnimi določili Kluba nagrajevanja zvestobe “Moja Palma” in s Pravili dodelitve in unovčenja vrednostnih točk odgovarja član kluba.


Vsak, ki si želi postati član Kluba nagrajevanja zvestobe “Moja Palma” in za to izpolnjuje pristopne pogoje, v Klub “Moja Palma” vstopi takoj po izpolnitvi pristopne izjave. Ta je na voljo v vseh Palminih poslovalnicah.


Članstvo v Klubu nagrajevanja zvestobe “Moja Palma” lahko član kluba po želji prekliče s pisno izjavo Izstopa iz Kluba “Moja Palma”, ki jo pošlje na naslov Palma, d. o. o., Lilekova 5, 3000 Celje, s pripisom “Moja Palma”.


Osebna kartica “Moja Palma”

2. člen
Član Kluba nagrajevanja zvestobe “Moja Palma” postane imetnik osebne kartice, ki je identifikacija člana in hranilnik vrednostnih točk. Osebno kartico izdaja Turistična agencija Palma (Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje), ki je izključni lastnik vseh članskih kartic “Moja Palma”. Vsak kartica je veljavna, ko skupaj s pristopno izjavo za članstvo obstaja v evidenci podatkov Kluba nagrajevanja zvestobe “Moja Palma”.
Osebna kartica »Moja Palma« pripada izključno nosilcu osebnih podatkov pristopne izjave za pridobitev članstva v Klubu “Moja Palma” in ni prenosljiva (prav tako niso prenosljive vrednostne točke na kartici).


Član Kluba “Moja Palma” osebno kartico prejme na dom v roku 30 dni od izpolnitve pristopne izjave za članstvo.


Osebna kartica “Moja Palma” je članu na voljo v skladu s Pravili dodelitve in unovčenja vrednostnih točk in s Splošnimi določili in pogoji Kluba nagrajevanja zvestobe “Moja Palma”. Kot osebno identifikacijo za članstvo v klubu jo lahko uporablja v vseh Palminih poslovalnicah in v Palminem Klicnem centru. Svetovalci Turistične agencije Palma lahko za potrditev identifikacije osebne kartice “Moja Palma” prosijo za osebni dokument člana in lastnika kartice.


Turistična agencija Palma kot izdajatelj kartice ne odgovarja za primere zlorabe, kraje in/ali izgube osebne kartice “Moja Palma”. Izdajatelj kartice ravno tako ne odgovarja za osebne podatke na kartici in za njihovo zlorabo v primeru izgube in/ali kraje kartice s strani tretje osebe.


Izgubo, krajo, poškodbo in/ali preklic osebne kartice “Moja Palma” član kluba takoj, ko je mogoče, prijavi na naslov Palma, d. o. o., Lilekova 5, 3000 Celje, s pripisom “Moja Palma” ali na e-naslov moja.palma@palma.si.


Turistična agencija Palma (Palma, d. o. o., Mednarodno turistično podjetje) lahko člana, ki kakor koli krši Splošna določila in pogoje Kluba nagrajevanja zvestobe Moja Palma ali Pravila dodelitve in unovčenja vrednostnih točk, brez možnosti ugovora pisno obvesti o preklicu veljavnosti osebne kartice “Moja Palma”. V tem primeru imetnik kartico na zahtevo izdajatelja Palma, d. o. o. vrne in poravna vse obveznosti in stroške uporabe kartice. Kartico, ki jo izdajatelj določi kot neveljavno, lahko na podlagi zahteve odvzame tudi svetovalec v Palmini poslovalnici ali druga od izdajatelja pooblaščena oseba. Ob preklicu kartice je onemogočena možnost unovčenja vrednostnih točk, ki jih je imetnik kartice predhodno zbral, članstvo v Klubu nagrajevanja zvestobe “Moja Palma” pa avtomatsko preneha.

Ravnanje v primeru odpovedi storitev

3. člen
Če član Kluba nagrajevanja zvestobe “Moja Palma” odpove ponudbo organizatorja TA Palma, kjer je delno ali v celoti unovčil vrednostne točke v članski popust, do odpovedi pa je upravičen v skladu z vplačano odstopnino po Splošnih pogojih poslovanja TA Palma, pridobi točke nazaj na osebno kartico “Moja Palma”. Če član odpove ponudbo organizatorja TA Palma, kjer je delno ali v celoti unovčil vrednostne točke v članski popust, do odpovedi pa v skladu z neplačano odstopnino in/ali s Splošnimi pogoji poslovanja TA Palma ni upravičen, pa organizator TA Palma stroške poravna iz vplačanega zneska, za morebitni preostanek obveznosti pa izkoristi vrednostne točke člana. Če ponudbo, kjer je član delno ali v celoti unovčil vrednostne točke, odpove organizator TA Palma, pridobi član točke nazaj in jih lahko unovči pri rezervaciji in vplačilu druge Palmine lastne ponudbe. Izjema je odpoved s strani organizatorja TA Palma en mesec pred zaključkom koledarskega obdobja dodelitve in unovčenja vrednostnih točk. V tem primeru se vrednostne točke prenesejo v novo časovno obdobje.

Obdelava osebnih podatkov

4. člen
1. Točnost podatkov
1.1. KLUB ZVESTOBE MOJA PALMA
MOJA PALMA kartico je mogoče pridobiti le pod pogojem, da je pristopnik na pristopnici k tem Splošnim pogojem, sprejel pogoje imetništva MOJA PALMA kartice, posredoval naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj: ime, priimek, rojstni datum, spol podatke o prebivališču, elektronski naslov in številko mobilnega telefona. Pri posredovanju podatkov za pridobitev MOJA PALMA kartice ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov in le eno aktualno številko mobilnega telefona. Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna številka mobilnega telefona se v bazi imetnikov MOJA PALMA kartice lahko vodi le pri enem imetniku MOJA PALMA kartice. Palma te podatke potrebuje za komuniciranje z imetnikom in pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti za imetnike, prilagojenih starosti, spolu in regiji prebivanja konkretnega imetnika.

1.2. Palma bo podatke o ugodnostih, popustih, dobroimetju in nakupih, opravljenih s predložitvijo MOJA PALMA kartice, pridobljene pred sprejemom teh Splošnih pogojev, obdeloval v skladu s temi Splošnimi pogoji le v primeru, da imetnik MOJA PALMA kartice, izdane pred sprejemom teh Splošnih pogojev, k njim izrecno pristopi:
 • na prijavnih mestih v poslovalnicah PALMA s podpisom obrazca za obnovo imetništva MOJA PALMA kartice ali
 • preko www.palma.si.

1.3. V primeru, da imetnik MOJA PALMA kartice, pridobljene pred sprejemom teh Splošnih pogojev, ne pristopi k tem Splošnim pogojem v skladu s prejšnjo točko, bo Palma podatke o ugodnostih, popustih in dobroimetju na kartici, izbrisala. Podatke o nakupih, opravljenih s predložitvijo kartice, pridobljene pred sprejemom teh splošnih pogojev, bo Palma anonimizirala, tako, da imetnika kartice, z njimi ne bo več mogoče povezati.

1.4 Palma bo kontaktne osebne podatke posameznikov, pridobljene po prej veljavnih Splošnih pogojih uporabljala za namene neposrednega trženja v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Posameznik lahko kadarkoli ugovarja takšni obdelavi na načine navedene v nadaljevanju teh Splošnih pogojev o čemer bo obveščen v vsakem promocijskem oglasu. Palma bo preprečila uporabo podatkov za namen neposrednega trženja najkasneje v roku 15 (petnajst( dni od prejema ugovora, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora, obstaja možnost, da bo imetnik MOJA PALMA kartice kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

2. Vrste podatkov in nameni njihove obdelave
2.1 S predložitvijo MOJA PALMA kartice ob uveljavljanju pravic iz imetništva MOJA PALMA kartice, Palma v uporabniškem računu imetnika zabeleži podatke o posameznem nakupu (potovanje, cena, datum, čas in kraj rezervacije, sredstvo plačila) in koriščenju ugodnosti (npr. kupon, popust, ipd).
S članstvom v klubu MOJA PALMA ima član kluba MOJA PALMA priložnost, da doživi personalizirano nakupno izkušnjo, kar pomeni, da se nakupi beležijo in da se lahko na podlagi preteklih nakupov MOJA PALMA člana posreduje promocijsko gradivo, po izbranih telekomunikacijskih kanalih in nanje vezanih aplikacij. Promocijsko gradivo vključuje seznanitev z novimi izdelki, posebne ponudbe, nagradne igre, enkratne promocije, ipd.
V kolikor član kluba MOJA PALMA želi prekiniti prejemanje promocijskega gradiva, lahko kadarkoli na naslov Palma, Leilekova ulica 5, 3000 Celje ali preko elektronske pošte na naslov moja.palma@palma.si prekliče dano privolitev. O možnosti in načinu preklica bo obveščen v vsakem prejetem promocijskem oglasu.

2.2 Osebne podatke zbiramo tudi, ko se registrirate za e-novice, komunicirate z nami na kakršenkoli drug način, na primer prek družabnih medijev, kliknete oglas, ki ga imamo na naši spletni strani ali drugje na spletu, prosite za informacije ali pomoč, nam podajte izjavo ali druge povratne informacije ali pri posebnih promocijah, se prijavite za naše posebne ponudbe, sodelujte v nagradnih igrah ali izpolnite ankete.

2.3 Informacije, ki jih zbiramo in shranjujemo o vas, lahko vključujejo poleg že zgoraj navedenih, še:
naslov IP, iskalne kriterije, zgodovino nakupovanja, odgovore na ankete, sodelovanje v nagradnih igrah, vrsto brskalnika, ki ga uporabljate (brskalnik je program, ki ga uporabljate za ogled spletnih mest, kot so Internet Explorer, Firefox ali Safari), časih, ko dostopate do spletnega mesta in koliko časa URL (spletno mesto, iz katerega prihajate, da pridete do naše spletne strani), ID-ji celic (ti so edinstveni identifikatorji telekomunikacijskih stolpov, ki jih uporablja vaš mobilni telefon, ko uporabljate storitve, ki temeljijo na lokacijah, na vašem mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku) in druge informacije o lokaciji fotografije (npr. meritve GPS), fotografije in druge vsebine, ki ste jih dali v skupno rabo z nami, ko uporabljate naše storitve in druge podatke, ki nam jih lahko daste.

2.4 Če nas spremljate na platformah za družabne medije tretjih oseb, kot so Instagram, Facebook, ipd., bodo informacije, ki jih podate, predmet pravilnika o zasebnosti tretje osebe.

2.5 Z registracijo, naročanjem ali uporabo naših storitev, soglašate z uporabo vaših osebnih podatkov v skladu s temi Splošnimi pogoji.

2.6. Palma zbrane osebne podatke in zgoraj navedene podatke potrebuje, da:
 – jih obdeluje in hrani za namen zagotavljanja pravic iz imetništva kluba MOJA PALMA kartice;
 – omogoči personalizirano nakupno izkušnjo, kar pomeni, da se nakupi beležijo in da se na podlagi preteklih nakupov posreduje promocijsko gradivo in pripravi posebno ponudbo;
 – omogoča z nakupi zbiranje točk in tako vnovčenje zbranih ugodnosti;
 – se lahko rešujejo morebitne reklamacije ali težave vezane na plačila;
 – lahko občasno pozove k anketiranju o zadovoljstvu kupcev ali o posameznih kupljenih izdelkih;
 – lahko razvija produkte in storitve;
 – lahko po izbranih komunikacijskih kanalih in nanje veznih aplikacijah obvešča o ponudbi, dogodkih in ugodnostih kluba MOJA PALMA (neposredno trženje);
 – izvaja trženjske raziskave po izbranih komunikacijskih kanalih in nanje veznih aplikacijah;
 – lahko zagotavlja usklajenost podatkov, statistično in tržno analizo ter tržne informacije;
 – lahko izvaja študije in raziskave;
 – jih uporabi kadar to zahteva zakon ali v zvezi s pravnim postopkom ali spori.

3. Pravica do ugovora
3.1. Vsakdo, katerega osebni podatki so bili zbrani, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima vsakdo pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z nameni takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

3.2. Imetnik lahko obdelavi ugovarja:
 • pisno z obrazcem, ki ga pridobi in odda v poslovalnicah ali preko elektronskega naslova moja.palma@palma.si,
&nbsp• pisno na naslov Palma, d. o. o., Lilekova 5, 3000 Celje, s pripisom »Moja Palma«,

3.3. Na način iz prejšnje točke lahko imetnik tudi spremeni nastavitve glede kanalov in nanje vezanih aplikacij, preko katerih želi prejemati obvestila (domači naslov, mobilni telefon, elektronski naslov).

3.4. Palma bo v primeru ugovora iz 3.1. točke teh Splošnih pogojev oziroma spremembe nastavitve kanalov obveščanja iz prejšnje točke teh Splošnih pogojev preprečila obveščanje najkasneje v roku 15 (petnajst) dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev imetnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo posameznik kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

7.3.5. Imetnik kartice MOJA PALMA ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo MOJA PALMA kartice, razen na način, da odstopi od imetništva MOJA PALMA kartice v skladu s temi Splošnimi pogoji. V tem primeru mora vrniti MOJA PALMA kartico, kar pomeni, da ne more več uveljavljati pravic iz naslova imetništva MOJA PALMA kartice.

4. Spreminjanje podatkov
4.1. V primeru, da se pri imetniku kartice MOJA PALMA podatki, ki jih je posredoval na pristopnici oz. na kateremkoli obrazcu, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 15 (petnajst) dni od nastale spremembe.

4.2 Imetnik lahko spremembo sporoči:
 • pisno z obrazcem, ki ga pridobi in odda v poslovalnicah ali preko elektronskega naslova moja.palma@palma.si,
 • pisno na naslov Palma, d. o. o., Lilekova 5, 3000 Celje, s pripisom »Moja Palma«,

4.3. Palma bo spremembo podatkov, posredovanih preko poslovalnic ali po navadni pošti, upoštevala najkasneje v roku 15 (petnajst) dni od dne prejema obrazca.

5. Uporabniki osebnih podatkov
Palma osebnih podatkov imetnikov karticeMOJA PALMA ne posreduje tretjim, razen:
 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Palme (npr. klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije, pošta) in
 • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka;
 • če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom imetnika MOJA PALMA kartice.

6. Rok hrambe osebnih podatkov
Vaše osebne podatke, pridobljene na podlagi privolitve bomo hranili za namene, za katere je podana privolitev in obdelovali toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, vendar ne dlje kot do preklica privolitve.

7. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov
Vsakdo ima pravico, da:
 • pisno z obrazcem, ki ga pridobi in odda v poslovalnicah ali preko elektronskega naslova moja.palma@palma.si,
 • pisno na naslov Palma, d. o. o., Lilekova 5, 3000 Celje, s pripisom »Moja Palma«.

1. zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Vsakdo ima pravico pridobiti potrditev, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo, kateri osebni podatki se obdelujejo in za kakšne namene se obdelujejo. Zagotovili vam bomo kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije, ki jih boste zahtevali, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar boste zahtevo predložili z elektronskimi sredstvi, in če ne boste zahtevali drugače, se vam bodo informacije zagotovile v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

2. uveljavlja pravico do izbrisa podatkov. Vsakdo ima pravico doseči, da se brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar so za to podani utemeljeni razlogi.

3. uveljavlja pravico do prenosljivosti podatkov. Vsakdo, katerega osebni podatki so bili zbrani, ima pravico, da prejme vse posredovane osebne podatke v zvezi z njim, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

4. Pravico do ugovora lahko imetnik uveljavlja v skladu s 3. točko teh Splošnih pogojev.

5. Pravico do popravka lahko imetnik uveljavlja v skladu s 4. točko teh Splošnih pogojev.

6. Pravico do omejitve obdelave. Vsakdo, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da se omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov,v kolikor za to obstajajo utemeljeni razlogi.

7.8. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dostopna na elektronskem naslovu marketing@palma.si.

Dohodnina

5. člen
Članski popusti, ekskluzivne ponudbe in ugodnosti Kluba nagrajevanja zvestobe “Moja Palma” v skladu z Zakonom RS o dohodnini niso obdavčeni. Določilo 7. točke 19. člena ZDoh-2 navaja, da se kot neobdavčeni dohodki štejejo ugodnosti, ki jih prejme fizična oseba pri nakupu blaga ali storitev vključno s priložnostnim prejemom dodatnega blaga ali storitev, če je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe.

Sprememba Splošnih določil in pogojev Kluba

6. člen
Turistična agencija Palma (Palma, d. o. o., Mednarodno turistično podjetje) lahko spreminja Splošna določila in pogoje ter Pravila dodelitve in unovčenja vrednostnih točk Kluba nagrajevanja zvestobe “Moja Palma”. Turistična agencija Palma lahko pri ponudbah v lastni organizaciji onemogoči unovčenje vrednostnih točk, kar na izbranih ponudbah vnaprej in vidno označi (primer: NLP – Najugodnejše leteče počitnice). O bistvenih spremembah Splošnih določil in pogojev obvešča člane preko elektronske pošte in z objavo na www.palma.si. Če član osebno kartico “Moja Palma” po obveščanju o spremembah Splošnih določil in pogojev in Pravil dodelitve in unovčenja vrednostnih točk uporablja naprej in pisno ne odpove članstva, soglaša s spremembami Splošnih določil in pogojev Kluba nagrajevanja zvestobe “Moja Palma”.