Črna gora

Dežela sanjske obale in divje narave

Črna gora je dežela sanjske obale, temnih gozdov Lovčena, zelene in divje narave, očarljivih mest, zanimive sredozemske arhitekture, odlične hrane in ležernosti domačinov. Budva predstavlja center turizma v državi in je dobro znana po peščenih plažah, živahnem nočnem življenju in lepi sredozemski arhitekturi. Boka Kotorska je najlepši zaliv v črnogorskem primorju. Razdeljen je na štiri manjše zalive: Hercegnovski, Risanski, Kotorski in Tivatski zaliv. Leta 1997 so Boko Kotorsko sprejeli v združenje najlepših zalivov sveta.


ČRNA GORA s posebnim letalom iz Ljubljane, odhodi vsako nedeljo od 27.6. do vključno 19.9.

Destinacije v Črni gori

Namigi za doživetja – Podgorica

 • Urni stolp ali Sahat kula Adži paše Osmanagića, eden najlepših primerkov islamske arhitekture iz 17. st.,

 • dvor kralja Nikole I. Petroviča v največjem mestnem parku Kruševac, danes Center za sodobno umetnost,

 • moderni kompleks stavb na desnem bregu reke Morače in novi simbol mesta – most Milenium,

 • hrib Gorica ali oaza narave z lepim razgledom v središču mesta,

 • stari del mesta Skaline.

POGOJI ZA VSTOP V ČRNO GORO

Za rezidente in državljane Slovenije je mogoč z negativnim PCR testom, ki ni starejši od 72 ur, s pozitivnim rezultatom serološkega testa – protitelesa IgG, ki ga je izdal registrirani laboratorij in ni starejši od 30 dni, ali z dokazilom, da so bili vsaj sedem dni pred vstopom v Črno goro cepljeni z drugim odmerkom cepiva proti novemu korona virusu, ki ga je izdala pooblaščena zdravstvena ustanova.

POGOJI ZA VSTOP V SLOVENIJO

Osebo, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset (10) dni. Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži:

 1. dokazilo o negativnem rezultatu PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, če je izdano v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Združenih državah Amerike, Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji,

 2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali

 3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:

 • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,

 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,

 • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

 • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,

 • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,

 • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,

 • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali

 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.

Dokazila iz 2. točke se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije ali schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Združenih državah Amerike, Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji.

IZJEME ZA VSTOP V SLOVENIJO IZ ČRNE GORE BREZ KARANTENE IN NEGATIVNEGA TESTA PCR

Določene so izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa PCR. Vstop iz katere koli rdeče države se tako dovoli:

 • Določene so izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa PCR. Vstop iz katere koli rdeče države se tako dovoli:

 • osebi, napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza* ali z njega;

 • osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu**, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;

 • osebi, ki potuje v tranzitu** čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 12 urah po vstopu;

 • osebi z diplomatskim potnim listom***;

 • predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

 • osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

 • otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

 • pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;

 • pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije;

 • pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini****;

 • osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

 • dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje (ta izjema velja tudi za njegove ožje družinske člane***** in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj);

 • osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje;

 • osebi, ki prevaža dnevnega šolarja (11. točka) in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu.

Palma priporoča