Naložba v prihodnost – EU skladi

Naziv operacije:   Izboljšanje ključnih poslovnih procesov v PALMA d.o.o. CELJE

Cilji podjetja:   Spodbujanje procesnih izboljšav podjetja z namenom izboljšanja konkurenčnosti preko procesnih izboljšav