Brezskrbna prijava

Turistična zavarovanja, ne samo zavarovanja

Sklenitev zavarovanja pred potovanjem je vedno dobra odločitev, zato vam Palmovci z veseljem svetujemo in pomagamo pri izbiri ustreznega Turističnega zavarovanja. Naši izkušeni svetovalci vam bodo z veseljem predstavili vse potrebne informacije o različnih paketih zavarovanj. Ko se odločite katero zavarovanje boste sklenili, soglašate tudi s splošnimi pogoji, ki veljajo za vaše izbrano zavarovanje. Naj bo vaš oddih popolnoma brezskrben, z ustrezno izbiro Turističnega zavarovanja. Se vidimo pod Palmo.

Brezskrbna odpoved: odstopnina / zavarovanje rizika odpovedi:

Kako lahko brezskrbno odpovem vplačano potovanje? Ob prijavi lahko sklenete odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi, če se zaradi nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležili. Odločite se lahko za:

 • RIZIKO ODPOVEDI POTOVANJA
Več o zavarovanju: https://www.palma.si/splosni-pogoji/

Več o zavarovanju za riziko odpovedi

Več o dodatnem zdravstvenem zavarovanju z asistenco v tujini

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V TUJINI

 • nezgodno zavarovanja za določen čas
 • letno turistično zavarovanje
 • skupinsko zavarovanje
Naši svetovalci v poslovalnicah ali v Klicnem centru vam bodo z veseljem svetovali pri izbiri ustreznega zavarovanje. Povprašajte tudi za CELOSTEN PAKET ZAVAROVANJA (riziko odpovedi, prekinitev potovanja, predčasna vrnitev, dodatno zdravstveno zavarovanje v tujini)

Vse Palmine kontakte najdete tukaj — KONTAKTI

 
Brezskrbna odpoved – odstopnina

Kako lahko brezskrbno odpovem vplačano potovanje? Ob prijavi lahko sklenete odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležili. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja. Odstopnina/zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Odstopnina lahko znaša približno 5% cene celotnega aranžmaja (Generali), ali po spodnji lestvici (ERV) odvisno od izbranega paketa zavarovanja in zajema zavarovanje stroška odpovedi turističnega aranžmaja in administrativne stroške.Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja in so na voljo v vseh Palminih poslovalnicah.

Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Goste, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je določena v splošnih pogojih organizatorja potovanja.

Palma ima v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini 23,00 € na prijavnico in zneska odpovednega rizika, v primeru, ko je predmet pogodbe nakup letalske vozovnice, pa tudi rezervacijsko pristojbino (TSC), iz česar sledi, da se potniku povrne znesek pogodbenega aranžmaja, zmanjšan za TSC, administrativne stroške in odpovedni riziko. Palma ne odgovarja za morebitne dodatne stroške (vizumi, cepljenja…)

Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi , oziroma najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanja iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Ne glede na plačano odstopnino ima organizator, v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov, stroškov rezervacije in zneska vplačane odstopnine. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do povračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu. V primeru, ko v aranžma ni vključen organiziran prevoz, se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko prevzel nastanitev (14.00)

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima Ta Palma pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja ali počitnic, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali počitnic. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki so na voljo v vseh Palminih poslovalnicah.

Preden potnik poda vlogo na zavarovalnico, za povračilo stroškov iz naslova odpovedi potovanja, mora agenciji poravnati celotno vrednost aranžmaja, ali vsaj do odstotka, po lestvici odpovedi na dan odpovedi. Brez dokončnega plačila agencija ne more predati zahtevka za obravnavo škodnega primera na zavarovalnico.

Če se potnik na dan odhoda ne zglasi na odhodnem mestu ali v nastanitvenem objektu in rezervacije pisno ne odpove, skladno s pogodbo nima pravice do uveljavljanja vračila odstopnine. Zahtevka ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja ali počitnic in v času trajanja potovanja ali počitnic.

Kdaj uveljavljanje vplačila odstopnine ni možno

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima Ta Palma pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki so na voljo v vseh Palminih poslovalnicah.

Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini

V Palminih poslovalnicah je možno skleniti zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini ponudnikov GENERALI zavarovalnice, Europäische, CORIS in VZAJEMNA Tujina po njihovih pogojih in veljavnih cenikih. Zavarovanje z asistenco v tujini nudi več kor Evropska kartica. Evropska Kartica zdravstvenega zavarovanja oz. konvencijsko potrdilo, krije le stroške njunih zdravstvenih storitev do višine, ki jih v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Podrobne informacije na www.zzzs.si. Zdravstveno zavarovanje krije nujne stroške, ki v tujini nastanejo kot posledica novo nastale bolezni ali poškodbe. Izbirate lahko med posameznim, družinskim ali skupinskim zavarovanjem, ki se sklenejo za določen čas (do 1 leta), za določen znesek kritja (osnovno, dvojno, trojno, milijon…) in za določeno področje potovanja (Evropa, Svet). Namen potovanja je lahko izlet za en dan, počitnice, daljša potovanja, službena pot ali študij. Posamezno zavarovanje je namenjeno posameznikom, ki se odpravljajo v tujino. Družinsko zavarovanje je namenjeno družinskim članom, ki bivajo na istem naslovu in skupaj potujejo v tujino. Družina so starši in njihovi otroci do 21. oz. 26. leta starosti, možne pa so tudi številne druge kombinacije (zakonca, izven zakonska partnerja, mati in sin, brat in sestra mlajša od 26 let, stari starši in vnuki, istospolna partnerja). Premija je enaka, ne glede na število družinskih članov. Skupinsko zavarovanje se lahko sklene, ko v tujino potuje vsaj 9 oseb. Pomembno je, da skupina potuje skupaj in na isto destinacijo. Pri večjem številu oseb so možni dodatni popusti. Starejše osebe nad 70., 75. in 85.let imajo starostno doplačilo na izbrano premijo od 50-100%.

S sklenjenim zavarovanjem za tujino si zagotovite :

 • 24-urno asistenco v slovenskem jeziku,
 • informacije o najbližji zdravstveni ustanovi,
 • storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države,
 • nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,
 • nujne zobozdravstvene storitve,
 • zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni,
 • iskanje in reševanje ponesrečenih oseb,
 • prevoz v domovino in številne druge oblike pomoči.