Nagradne igre

 

Palmovci radi presenečamo in razvajamo na vsakem koraku. Spremljajte naše nagradne igre, sodelujte in odpotujte z nami po širnem svetu.Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Palma d.o.o. , Lilekova ulica 5, Celje, 3000 Celje (v nadaljevanju Palma oziroma organizator) prireja nagradna žrebanja oz. nagradne igre v reklamne namene na Facebook profilu https://www.facebook.com/turisticnaagencijapalma, Tik Tok profilu https://www.tiktok.com/@palma_agencija in na spletnem mestu https://www.palma.si/ z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradna igra).

NAMEN NAGRADNIH IGER

Namen nagradnih iger je promocija storitev Palma d.o.o. in povečanje obiska strani https://www.palma.si/ , Facebook profila https://www.facebook.com/turisticnaagencijapalma in Tik Tok profila https://www.tiktok.com/@palma_agencija. Ob vsaki posamezni nagradni igri je storitev predstavljena v opisu nagradne igre na Facebook profilu https://www.facebook.com/turisticnaagencijapalma in na profilu Tik Tok v video objavi https://www.tiktok.com/@palma_agencija.

POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinjajo s Pravili in pogoji sodelovanja (v nadaljevanju: Pravila) in jih v celoti sprejemajo.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, razen, če ni drugače določeno. Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri tako kot je opisano v objavi o določeni nagradni igri na Facebook profilu https://www.facebook.com/turisticnaagencijapalma ali Tik Tok profilu https://www.tiktok.com/@palma_agencija. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, Palma d.o.o., Lilekova ulica 5, Celje, 3000 Celje. Seznam nagrajencev hrani podjetje Palma d.o.o., Celje, Lilekova ulica 5, 3000 Celje. Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo osebnega imena in priimka oz. svojega Facebook naziva s povezavo na svoj profil na Facebook profilu https://www.facebook.com/turisticnaagencijapalma ali Tik Tok profilu https://www.tiktok.com/@palma_agencija in na spletnem mestu https://www.palma.si/. Palma d.o.o., Lilekova ulica 5, Celje, 3000 Celje, kot upravljalec vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

TRAJANJE NAGRADNIH IGER

Nagradne igre bodo potekale od 15.7.2022 do preklica. Podatki o vsaki posamezni nagradni igri, kot npr. obdobje vsakega posamezne nagradne igre in način sodelovanja, pogoji sodelovanja, morebitne nagrade, itd. bodo objavljeni v objavi na Facebook profilu https://www.facebook.com/turisticnaagencijapalma ali Tik Tok profilu https://www.tiktok.com/@palma_agencija, najmanj v času trajanja vsake posamezne nagradne igre.

NAGRADE

Nagrade, ki bodo podeljene v nagradni igri in njihova vrednost z vključenim ddv, so opisane v objavi o določeni nagradni igri na Facebook profilu https://www.facebook.com/turisticnaagencijapalma ali Tik Tok profilu https://www.tiktok.com/@palma_agencija. Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge produkte, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

PODELITEV NAGRADE

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov sodelujočega ali

 • se ugotovi, da sodelujoči ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji.

Sodelujočemu nagrado dostavi pošta ali v primeru storitev po elektronski pošti in sicer predvidoma v roku enega tedna od razglasitve rezultatov. Če sodelujoči organizatorju ne posreduje zgoraj navedenih podatkov, ni upravičen od organizatorja zahtevati nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do sodelujočih na podlagi teh pravil. Sodelujoči pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

ŽREBANJE

Žrebanje bo potekalo na sedežu Palma d.o.o., Celje v času, ki je opisan v objavi o določeni nagradni igri na Facebook profilu ali Tik Tok profilu. Pri žrebu bo uporabljen program https://commentpicker.com/, ki zagotavlja nepristranskost pri izbiri nagrajenca. Končni izid nagradne igre bo objavljen v objavi o določeni nagradni igri na Facebook profilu ali Tik Tok profilu. Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na Facebook profilu ali Tik Tok profilu.

OSTALA PRAVILA

Palma d.o.o., Lilekova ulica 5, 3000 Celje ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook.

 • (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.

 • Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

 • Vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.). Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov: info@palma.si Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

KONČNE DOLOČBE

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 15.7.2022 in so objavljena na spletni strani organizatorja https://www.palma.si/ . Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na https://www.palma.si/ in na Facebook profilu https://www.facebook.com/turisticnaagencijapalma. Pravila nagradnih iger so dostopna na straneh https://www.palma.si/. ali Facebook profilu https://www.facebook.com/turisticnaagencijapalma ali Tik Tok profilu https://www.tiktok.com/@palma_agencija, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@palma.si.

 
 • Banner Text
  Čof, vodna zabava v termah 3000
  PREVERI

 • Banner Text
  NAVIJAJ in odpotuj
  PREVERI

 • Banner Text
  Božična nagradna igra
  PREVERI

 • Banner Text
  Velika nagradna igra poletja 2021
  PREVERI

 • Banner Text
  Pogled v poletje
  PREVERI

 • Banner Text
  Poletna nagradna igra 2019 – Osvoji sanjske počitnice!
  PREVERI

 • Banner Text
  Dnevi medgeneracijskega sožitja 2019
  PREVERI

 • Banner Text
  Velika First Minute nagradna igra 2019
  PREVERI

 • Banner Text
  Otroški bazar 2018
  PREVERI

 • Banner Text
  Poletna nagradna igra - Žusterna 2018
  PREVERI

 • Banner Text
  Festival za 3. življenjsko obdobje 2018
  PREVERI