Izleti in potovanja v okviru OIV – Avstrija

Gradec

 • mestne znamenitosti
 • otok na Muri = otok 21. stoletja
 • obisk znane čokoladnice Zotter
 • zimske ledene jasli (samo v mesecu decembru)
Prestolnica avstrijske Štajerske na osmih mestnih trgih skriva številne znamenitosti (Hauptplatz, Deželna hiša, katedrala, mestni parki, dvorci …). Gradec je bil kulturna prestolnica Evrope 2003 in mesto še danes živi s tem duhom in prireja številne kulturne dogodke. Po želji se lahko povzpnemo tudi na Schlossberg, grajski grič ali se zapeljemo v bližnje mestece Riegersburg, kjer se nahaja tovarna čokolade in čokoladnih izdelkov Zotter. CILJI:
 • spoznati izzive sobivanja slovanskega in germanskega naroda;
 • seznaniti se z razvojnim pomenom Gradca kot večstoletne prestolnice Štajerske in širšega družbenega okolja;
 • seznanitev z graškim gledališkim in drugim kulturnim ustvarjanjem;
 • naučiti se osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v nemškem jeziku;
 • doživeti večkulturnost kot priložnost za kakovostno sobivanje različnih kultur sveta;
 • spoznati idustrijski potencial Gradca z geografskega in zaposlitvenega vidika številnih Slovencev;
 • učno potovanje nastanka čokolade od kakavovega zrna do okusne slaščice.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: geografija, zgodovina, naravoslovje, umetnost, turizem, kulinarika, nemščina.

Dunaj

 • tisočletna habsburška zgodovina
 • Slovenci na Dunaju
 • najstarejši živalski vrt v Evropi
 • glasba in tradicionalni dunajski koncerti
 • Prater – zabaviščni park
 • največja baročna knjižnica na svetu
Nekdanja habsburška prestolnica nudi poleg številnih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti in mogočne palače (Schönbrunn) ter številnih galerij in muzejev (Hiša glasbe, naravoslovno-tehnični muzej, Albertina, …) tudi aktualne svetovne razstave, ki so atrakcija za vse. Dunaj je še vedno eno najbolj kozmopolitanskih mest na svetu. Priporočamo tudi ogled najstarejšega živalskega parka ali obisk zabaviščnega parka Prater. CILJI:
 • spoznati veličino habsburške monarhije in dosežke velikih cesarjev, ki so sooblikovali evropsko zgodovino;
 • razumeti pomen reformnih prizadevanj za napredek habsburške monarhije in današnje podobe Evrope;
 • predstavitev dosežkov znamenitih Slovencev, živečih in ustvarjalnih na Dunaju, za kulturni in jezikovni razvoj slovenskega prostora;
 • spoznati pestrost družabnega življenja na Dunaju, ki ga nudijo kavarne, koncertne dvorane in gledališča;
 • ujeti posebnosti dunajskih muzejskih in galerijskih zbirk (prirodoslovna, umetnostna, grafična, glasbena …);
 • prisluhniti taktom dunajske klasične glasbe;
 • spoznati značilnosti posameznih živalskih vrst v najstarejšem živalskem vrtu na svetu;
 • razumeti pomen Donave za razvoj Dunaja;
 • naučiti se osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v nemškem jeziku.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: geografija, arhitektura, slovenski jezik s književnostjo, zgodovina, biologija, kulinarika, umetnostna zgodovina, naravoslovje, glasba, turizem,sociologija, nemščina.

Salzburg in Innsbruck

 • ogled Mozartovega Salzburga
 • ogled solnih rudnikov in muzeja Swarovski v Innsbrucku
 • znamenita smučarska skakalnica in zlata strešica v Innsbrucku
 • slastna Mozartova kroglica
Salzburg in Innsbruck sta čudoviti avstrijski mesteci, ki imata poleg kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, v svoji okolici tudi številne naravne lepote. Predlagamo ogled najstarejšega rudnika na svetu, najbolj obiskanega muzeja v Avstriji, Svet kristalov Swarovski, prirodoslovnega muzeja ali Red Bull Hanger – 7 v Salzburgu. Obe mesti se smatrata tudi kot mesti mladih. CILJI:
 • spoznati razvoj in pomen rudnikov soli kot izhodišče za razcvet različnih umetnosti;
 • spoznati pomen bogatega knezeškofovskega in baročnega mesta Solnograda;
 • stopiti na pot življenjskih dogodivščin in genialnih del glasbenega ustvarjalca Mozarta;
 • ovrednotiti vlogo Innsbrucka v habsburški dinastiji in spoznati deželo kristalov;
 • proučiti geografsko razgibanost alpskega sveta in prometno povezanost s prelazi;
 • naučiti se osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v nemškem jeziku;
 • degustirati Mozartove kroglice kot znano kulinarično posebnost;
 • spoznati naravno geografske danosti za razvoj turizma.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: glasbena umetnost, šport, geografija, zgodovina, naravoslovje, kulinarika, likovna umetnost, turizem, nemščina.

Avstrijska Koroška

 • knežji kamen, vojvodski prestol in cerkev Gospe Svete
 • deželno središče Celovec
 • Vrbsko jezero
Izlet h koreninam slovenstva ponuja na kraju samem spoznati oblikovanje Karantanije in njeno izgubo samostojnosti ter proces pokristjanjevanja vzhodnoalpskega prostora. Celovec ni le upravno in gospodarsko središče avstrijske dežele Koroške, temveč je v tem mestu sedež različnih organizacij, ki združujejo koroške Slovence in si prizadevajo za uveljavitev njihovih manjšinskih pravic in ohranjanje slovenstva v južni Avstriji. Izlet lahko zaključimo z obiskom trdnjavskega gradu Ostrovica ali Otoka na Vrbskem jezeru oziroma najvišjega lesenega razglednega stolpa na svetu (Pyramidenkgel). CILJI:
 • opredeliti obseg naselitve alpskih Slovanov v Vzhodnih Alpah ter primerjava prvega in drugega vala naselitve;
 • utrditi znanje o gospodarskih, družbenih in političnih značilnostih prvih državnih tvorb alpskih Slovanov;
 • sklepanje o značilnostih ter posledicah pokristjanjevanja alpskih Slovanov;
 • spoznavanje značilnosti etničnega, ozemeljskega, gospodarskega in družbenega razvoja zgodo¬vinskih dežel;
 • osvetlitev kako je zgodovinsko dogajanje vplivalo na kulturno ustvarjanje;
 • mladi popotniki spoznajo uporabo dvojezičnosti v praksi (obiščejo slovensko gimnazijo ali Mohorjevo družbo in spoznavajo njun pomen za Slovence na avstrijskem Koroškem);
 • razložijo in vrednotijo pogoje za razvoj turizma v obravnavani regiji.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: geografija, zgodovina, naravoslovje, turizem, slovenščina, sociologija, nemščina.