Izleti in potovanja v okviru OIV – Italija

Benetke in Laguna

 • plovba z ladjico po Beneški laguni
 • ogled otokov Murano in Burano
 • beneška arhitektura
Svetovno znano mesto na vodi, to so Benetke, ene in edine, ki s svojo bogato arhitekturo in kulturo vabijo vedoželjne od blizu in od daleč. Mesto nas očara s številnimi otoki, prepletenimi kanali, raznovrstnimi mostovi in doživeto vožnjo z elegantno gondolo. Benetke so mesto, kjer se srečata vzhodna in zahodna kultura, so mesto, ki diha raznolikost in nas popelje v starodavni svet beneških dožev. Vožnja po beneški laguni nam ponudi ogled delavnice s svetovno znanim muranskim steklom in skok na živo pisan otok Burano, kjer je doma znamenita beneška čipka. CILJI:
 • spoznavanje geografskih vzrokov za nastanek edinstvenega ekosistema z vožnjo po beneški laguni;
 • priložnost za primerjavo različnih arhitekturnih slogov;
 • spoznavanje spoja beneške kulture in delovanja beneških umetnikov kot izziv za turizem;
 • spoznavanje Benetk kot srednjeveške trgovske velesile in njihov vpliv na zgodovinski razvoj;
 • mladi popotniki na konkretnih primerih analizirajo in razberejo vpliv zgodovinskega dogajanja na renesančne umetniške stvaritve;
 • seznanitev z zgodnjo “demokratično” ureditvijo mesta v preteklosti;
 • doživetje multikulturnosti beneškega bienala;
 • naučiti se osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v italijanskem jeziku.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: umetnost, arhitektura, geografija, zgodovina, naravoslovje, umetnostna zgodovina, turizem, italijanščina.

Trst, Oglej, Čedad

 • ogled enega najpomembnejših mest rimskega imperija
 • zibelka krščanstva v Ogleju in edinstveni umetnostni mozaiki
 • pristanišče Trst nekdanje mogočne habsburške monarhije
Zamejska mesta Trst, Oglej, Čedad in še kakšno bi lahko dodali, skrivajo bogato zgodovino in številne kulturne spomenike. Njihova bližina je idealna za enodnevne izlete, kjer lahko po želji dodamo še ogled pravljičnega gradu Miramare ali mogočnega Devina. Spoznavanje zamejstva lahko obogatimo z obiskom katere izmed institucij, ki skrbijo za ohranjanje slovenstva izven naših državnih meja. CILJI:
 • seznaniti se z zgodovinskim razvojem obiskanega območja in spoznati dogodke, ki so privedli, da del Slovencev živi na drugi strani državne meje;
 • razvijanje kulturne zavesti slovenstva v zamejstvu;
 • spoznavanje pomena Ogleja za širjenje rimskih kulturnih vplivov v naš prostor;
 • spoznavanje dinamičnosti časa, v katerem so se oblastniki na Tržaškem menjali v kratkem času;
 • predstavitev gospodarske in politične vloge Trsta od proglasitve svobodne luke do konca hladne vojne;
 • preučiti geografsko strateški pomen Trsta kot pristanišča;
 • naučiti se osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v italijanskem jeziku.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: geografija, zgodovina, naravoslovje, narodopisje, umetnost, turizem, italijanščina, slovenščina, sociologija.

Toskanski biseri

 • ogled najlepših toskanskih mest (Siena, San Gimignano, Pisa, Firence)
 • obisk Napoleonove vile na Elbi
 • bogata zgodovina in gričevnata pokrajina
Italijanska pokrajina Toskana skriva slikovite vasice, kulturno in zgodovinsko bogata mesta, zelene griče z nasadi oljk in vinskimi trtami. Skriva svetovni umetnostni biser Firence, poševni stolp v Pisi, srednjeveški Manhattan ali San Gimigniano. Po želji lahko izlet podaljšamo na otoku Elba, kjer je svoje zatočišče našel tudi Napoleon. S trajektom se bomo zapeljali do otoka, kjer si bomo ogledali njegovo vilo in rudnik s poldragimi kamni. CILJI:
 • razumeti vlogo in pomen dosežkov Etruščanov za razvoj rimskega imperija;
 • spoznati bistvene značilnosti obdobja renesanse in humanizma ter njun vpliv na razvoj vseh dimenzij evropske kulture, literature in filozofije;
 • doživeti posebnosti toskanskih mest, ki so na seznamu svetovne kulturne dediščine Unesca;
 • okusiti pestrost in bogastvo toskanske kulinarike;
 • seznaniti se z mejniki zadnjega obdobja Napoleonovega življenja;
 • proučiti naravnogeografske značilnosti in reliefno razgibanost Toskane;
 • naučiti se osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v italijanskem jeziku;
 • doživeti posebnosti mediteranskega načina življenja Italije.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: geografija, umetnostna zgodovina, arhitektura, zgodovina, umetnost, turizem, italijanščina.

Večni Rim in Vatikan

 • kulturno zgodovinske znamenitosti »večnega mesta«
 • najmanjša in hkrati zelo vplivna državica Vatikan
 • arhitekturne stvaritve številnih obdobij
Obisk italijanske metropole je eden od vrhunskih doživetij, ki vabi vse starostne skupine, še posebej mlade, ki si želijo prikaz dvatisočletne zgodovine na dlani. Rim je mesto, ki je med najbolj obiskanimi na svetu in tretje najbolj obiskano v EU. Vse poti vodijo v prestolnico na sedmih gričih, ki je mozaik zgodovinskih, umetnostnih in kulturnih dosežkov. CILJI:
 • spoznavanje posebnosti antične kulture, s posebnim poudarkom na arhitekturnih dosežkih;
 • doživeti prepletanje preteklosti in sedanjosti;
 • spoznati mesto, kjer se je s Kolosejem rodila množična kultura in mesto, ki je znalo živeti in preživeti 2000 in več let;
 • seznaniti se z mestom kot zibelko krščanstva in domovanja papežev;
 • usvojiti prepletenost vseh umetnostnih slogov, ki slikajo podobo sodobnega Rima;
 • spoznati družbeno geografske značilnosti mestotvornih in mestoslužnih funkcij velemesta;
 • naučiti se osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v italijanskem jeziku;
 • doživeti posebnosti mediteranskega kulturnega življenja Italije.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: geografija, zgodovina, religija, naravoslovje, umetnost, turizem, arhitektura, umetnostna zgodovina, italijanščina.