Izleti in potovanja v okviru OIV – London

London

 • menjava kraljeve straže pred Buckinghamsko palačo
 • vožnja z ladjo po Temzi v Greenwich
 • številni brezplačni muzeji
London je z malo manj kot 9 milijoni prebivalcev največje mesto zahodne Evrope in prestolnica Velike Britanije. Leži ob reki Temzi in se ponaša s številnimi znamenitostmi. Mesto je med mladimi s svojimi univerzami in visokošolskimi zavodi eno najbolj privlačnih v svetu.
CILJI:
 • spoznati bogat in veličasten razvoj mesta Londona ob reki Temzi;
 • spoznati posebnosti parlamentarne demokracije in vloge kraljeve monarhije;
 • ujeti utrinke različnih sodobnih muzejev in galerij;
 • spoznati bogastvo mestne arhitekture kot posledice prepletanja različnih umetnostnih stilov;
 • izpostaviti naravno in družbeno geografske posebnosti razvoja otoka Velike Britanije;
 • utrditi znanje o zgodnji industrializaciji in njenem vplivu na razvoj države in dogajanje v britanskih kolonijah;
 • razumeti pomen prometno gradbenih dosežkov spoja otoka in kontinenta;
 • doživeti multikulturnost;
 • uporaba angleškega jezika.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: umetnost, geografija, zgodovina, naravoslovje, arhitektura, turizem, sociologija, angleščina.