Izleti in potovanja v okviru OIV – Nemčija

München

 • sloviti tehnični muzej in avtomobilska industrija ter muzej BMW
 • gradovi Ludvika II. Bavarskega
 • nemška »milijonska vas«
 • tradicija pivovarstva in znamenita »Hitlerjeva« pivnica Hofbräu
 • nekdanje koncenracijsko taborišče Dachau
V bavarski prestolnici München se poleg pestre zgodovine izvrstno prepletata sodobna tehnologija in znanost. Je dom številnih uspešnih podjetij, priznanega nogometnega kluba Bayern, letališča, ki se ponaša kar s 5*, enega od največjih tehničnih muzejev na svetu, slovite tovarne avtomobilov BMW. V bližnji okolici so za ogled možni tudi pravljični gradovi Ludvika II. Bavarskega in v opomin, da se najtemnejše plati človeške zgodovine ne smejo ponavljati, koncentracijsko taborišče Dachau. CILJI:
 • spoznati zgodovinske razvojne mejnike in dosežke posameznih vladarjev Bavarske;
 • spoznati München kot glavno mesto Bavarske in raziskati njegove glavne znamenitosti;
 • seznaniti se z nacionalsocializmom kot vzgibom 2. svetovne vojne;
 • spoznavanje dosežkov naravoslovno tehniške kulture različnih obdobij za širši evropski proctor;
 • naučiti se osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v nemškem jeziku;
 • seznaniti se z najsodobnejšo tehnologijo avtomobilske industrije-BMW;
 • spoznati multikulturnost kot izziv za sobivanje v sodobnem svetu.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: geografija, zgodovina, naravoslovje, tehnika, kemija, umetnost, turizem, sociologija, nemščina.

Po Trubarjevih stopinjah

 • obisk slikovitih mest: Rothenburga, Tübingena, Derendingena, Ulma, Kemptna in Stuttgarta
 • bogata kulturna dediščina
 • Trubarjeva ustvarjalna pot
Duha časa, v katerem je ustvarjal avtor prvih slovenskih knjig, bomo skušali ujeti v krajih, kamor se je zatekel Trubar po preganjanju protestantizma na Kranjskem. Nemška mesta so se poklonila delovanju velikega Slovenca z različnimi pomniki, ki jih bomo obiskali in z njihovo pomočjo osvetlili pomen in delovanje slovenskih protestantskih piscev in si med drugim ogledali tudi druge umetnostno-kulturne in naravne znamenitosti na poti. CILJI:
 • utrditi znanje o okoliščinah, ki so privedle do vznika reformacijskega gibanja in o posledicah verskih delitev za evropski prostor;
 • utrditi znanje o političnem in kulturno-nazorskem dogajanju na Slovenskem v 16. stoletju;
 • na terenu razširiti znanje o življenju in delu Primoža Trubarja in ostalih slovenskih protestantskih piscev ter njihovem vplivu na oblikovanje slovenske nacionalne identitete;
 • spoznati geografske, zgodovinske, politične in kulturne značilnosti Nemčije;
 • naučiti se osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v nemškem jeziku.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: geografija, zgodovina, naravoslovje, turizem, umetnost, slovenščina, nemščina, sociologija.

Berlin

 • mesto mlade ustvarjalnosti in raznolikosti
 • s kolesom po živahnem in pisanem mestu
 • ostanki Berlinskega zidu
 • multikulturnost nemškega glavnega mesta
 • odličen berlinski »Currywurst mit weiß oder rot«
Multikulturna in kozmopolitska nemška prestolnica Berlin je središče, kjer se izvrstno prepletata zgodovina in sodobnost. Bogata izbira različnih muzejev (Neues Museum, Checkpoint Charlie …), sodobne umetnosti in živahnega nočnega življenja zagotavlja, da slogan »mesto za vsakogar« Berlinu zagotovo pripada. Oglede in raziskovanje mesta lahko naredimo kar s kolesi, po želji pa se podamo še v bližnji kraljevski Potsdam ali Dresden. CILJI:
 • spoznati zgodovinski razvoj Nemčije, kot države in Berlina, kot glavnega mesta ter njegove sodobne in moderne arhitekture;
 • razumeti pomen berlinskega zidu kot ločnice v razvoju dveh povsem različnih političnih, družbenih in gospodarskih sistemov;
 • stopiti v berlinsko multikulturnost in odgovoriti na vprašanja, ki se nam ob tem porajajo;
 • naučiti se osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v nemškem jeziku;
 • ujeti posebnosti berlinskih muzejev in galerij.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: arhitektura, geografija, zgodovina, naravoslovje, turizem, umetnostna zgodovina, nemščina, sociologija.