Izleti in potovanja v okviru OIV – Portugalska

Od Lizbone do Porta

  • obisk slikovitih portugalskih mest: Obidos, Nazare, Porto, Aveiro in Coimbra
  • srečanje z bogato tradicijo najstarejše portugalske univerze v Coimbri
  • najbolj zahodna točka Evrope – Cabo da Roca
Oddaljena in zato pri nas malo manj poznana dežela vas bo navdušila s pisanimi dvorci, bogatimi samostani in cerkvami, strmimi klifi z edinstveno floro in fauno, bogato tradicijo , slaščicami in še marsičem. Portugalska je ena izmed najstarejših nacionalnih držav v Evropi, ki pa se je po zaslugi svojih pomorščakov razvila v imperij, ki ni zagotavljal le dotoka žlahtnih kovin in začimb, kar je omogočalo številne gradnje, temveč tudi izmenjavo različnih sestavin kulture: umetnostno-arhitekturnih stilov, jezika,načina življenja in vrednotenja, kulinarike … CILJI:
  • mladi popotniki utrdijo znanje o portugalskih pomorskih odkritjih:opišejo popotovanja najbolj znanih portugalskih pomorščakov, opredelijo pogoje za pomorska odkritja in analizirajo pozitivne in negativne posledice le teh;
  • na terenu utrjujejo znanje o različnih umetnostnih slogih in spoznajo edinstveni portugalski manuelinski arhitekturni stil;
  • se seznanijo z deli največjih imen portugalske literature in glasbe ter vplivom le te na oblikovanje nacionalne zavesti;
  • analizirajo relief Portugalske in njegov vpliv na poseljenost in gospodarstvo;
  • se naučijo osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v portugalskem jeziku;
  • spoznajo portugalski šolski sistem in možnosti za sodelovanje v različnih medržavnih projektih oz. študentski izmenjavi.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: geografija, zgodovina, naravoslovje, turizem, umetnost, slovenščina.