PARTNERSKA AGENCIJA Hokejskega kluba SŽ Olimpija


Palmovci smo velik podpornik slovenskega športa, zato se naš športni mozaik širi. Ponosni smo, da smo postali partnerska agencija HK SŽ Olimpija, ki bo letos ekskluzivno igrala v hokejski ligi prvakov!

HK SŽ Olimpija bo kot prvi hokejski klub iz Slovenije sodeloval v Champions Hockey League (CHL). Ni naključje, da je ravno HK SŽ Olimpija prejela posebno vabilo ali t.i. wild card, ampak rezultat trdega in doslednega dela tega relativno mladega kluba.

Klub je bil ustanovljen leta 2004 in se je do leta 2017 ukvarjal z razvojem mladih hokejistov ter skrbel za mlajše selekcije do mladincev v Ljubljani. Takrat so v klubu postavili novo hokejsko zgodbo s člansko ekipo, ki je štiri leta tekmovala v Alpsko hokejski ligi, v kateri so dvakrat osvojili naslov prvaka.

V sezoni 2021/22 se je HK SŽ Olimpija priključila mednarodni ligi ICEHL, najmočnejšemu regionalnemu hokejskemu tekmovanju. Prva sezona je bila odlična in hokejskim zmajem je že v prvi sezoni uspel veliki met – dva meseca so bili vodilno moštvo v ligi, na koncu pa osvojili šesto mesto in se neposredno uvrstili v končnico tekmovanja. V klubu se kali tudi okoli 180 mladih hokejistov, ki jih izkušeni trenerji vzgajajo v duhu fair-playa in vrednot, kot so spoštovanje, kolegialnost in delavnost.

Dobro delo so opazili tudi v Champions Hockey League, kjer so zapisali, da je »z uvrstitvijo v ligo ICE in zdaj pa še v CHL očitno, da je Olimpija ime slovenskega hokeja prinesla tudi na evropsko hokejsko sceno.« V CHL oz. Hokejski ligi prvakov tekmuje 32 najboljših evropskih ekip. Skupinski del poteka v osmih skupinah, v katerih so po štiri ekipe. Olimpija se bo pomerila z ekipo finskega Turkuja, nemškega Wolfsburga in švicarskega Zuga.

Vabljeni v Halo Tivoli na edinstveno hokejsko doživetje, pod Palmo pa smo poskrbeli za ”športno nagradno igro”, kjer se lahko potegujete za DVE VSTOPNICI za ogled domače tekme po vaši želji!
Razpored tekem HK SŽ Olimpija:

  • 2. september: TPS Turku – HK SŽ Olimpija ob 18.00

  • 4. september: Grizzlys Wolfsburg – HK SŽ Olimpija 19.15

  • 8. september: HK SŽ Olimpija – TPS Turku ob 19.15 (Hala Tivoli)

  • 10. september: HK SŽ Olimpija – Grizzlys Wolfsburg ob 18.00 (Hala Tivoli)

  • 5. oktober: HK SŽ Olimpija – EV Zug ob 19.15 (Hala Tivoli)

  • 12. oktober: EV Zug – HK SŽ Olimpija ob 19.45


Pravila in pogoji za sodelovanje nagradni igri

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Palma d. o. o., Mednarodno turistično podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje, Slovenija.

2. člen: Potek nagradne igre

Sodelujoči odgovorijo na nagradno vprašanje prek obrazca in sodelujejo v žrebu. Nagrada: 2 vstopnici za ogled domače tekme po želji. Nagrajenec bo izžreban naključno, in sicer s pomočjo spletnega računalniškega žreba random.org.

3. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni uporabniki (fizične osebe nad 18 let) Republike Slovenije.

Zaposleni v podjetju Palma d. o. o., Mednarodno turistično podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje, in njihovi ožji družinski člani niso upravičeni do nagrad.

4. člen: Nagrade

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki v obdobju od 25.8. do vključno 28.8. 2022 izpolnijo obrazec, s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Sodelovati ne smejo zaposleni pri organizatorju (Palma d.o.o.), ter njihovi ožji družinski člani.

5. člen: Čas trajanja nagradne igre in kontinuiteta podeljevanja nagrad

NAGRADA: 1x po 2 vstopnici za ogled domače tekme po želji.

6. člen: Objava in informiranje nagrajenca o nagradi:

Nagradna igra poteka od 25. 8. 2022 do vključno 28. 8. 2022. Nagrajenec bo izžreban 29.8.2022. Določitev nagrajenca nagradne igre za nagrado bo z žrebom (servis za žreb Random.org) potekala v prostorih organizatorja in ob prisotnosti 3-članske komisije s strani organizatorja in izvajalca nagradne igre.

7. člen

Organizator nagradne igre ne vpliva na izbor zmagovalca nagradne igre, saj je ta odvisen od naključnega računalniškega žreba.

8. člen

Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake poslanih sporočil po elektronski pošti (napačna povezava in posledično neuspešna registracija, spam filtri …) in druge napake, povezane z računalniško opremo ali tehničnimi pomanjkljivostmi kakršnekoli narave, ki bi lahko kakorkoli ovirale potek nagradne igre.

9. člen

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Prav tako ni mogoče zamenjati vrste ali tipa nagrade.

10. člen

Po tem, ko bo nagrajenec obveščen o nagradi ima 3 dni časa, da se dogovori za prevzem nagrade. Če nagrajenec ne posreduje navedenih podatkov ali če sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti. V tem primeru je organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti in pridobi pravico, da z nagrado razpolaga v kakršenkoli drug namen.

11. člen

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili, da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo ali da ni potrdil prevzema nagrade. Organizator lahko nagrado ponudi naslednjemu sodelujočemu, ki je izbran z žrebom (rezervni izžrebanec). V kolikor tudi rezervni izžrebanec ne potrdi prevzema nagrade, lahko organizator nagradne igre prosto razpolaga z nagrado po svoji volji in presoji.

12. člen: Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in uporabo podatkov v trženjske namene in dovoljujejo, da organizator nagradne igre obdeluje njihove podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1 / GDPR).

13. člen

Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

14. člen

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na objavljena pravila nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani.

15. člen

Za tolmačenje posameznih členov teh Pravil in pogojev so pristojni izključno predstavniki podjetja Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenujeta in pooblastita pravno službo.

16. člen

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Celju.

V Celju, 23.8. 2022