Izleti in potovanja v okviru OIV – Budimpešta

Budimpešta

 • dve mesti, Buda in Pešta, povezani z mostovi v eno mesto
 • zgodovina mesta na Trgu herojev
 • drugi najstarejši metro v Evropi
 • mesto zabave
Budimpešta je glavno mesto Madžarske in eno pomembnejših mest v srednji in vzhodni Evropi. Skozi zgodovino je Budimpešta igrala pomembno vlogo, še posebej v času Avstro-Ogrskega cesarstva, danes pa velja za sodobno in razvito panonsko mesto. CILJI:
 • dobiti vpogled v bogat kulturno-zgodovinski razvoj mesta in celotne sosednje države;
 • ovrednotiti dosežke vladarjev Avstro-Ogrske monarhije na razvoj slovenskega kulturnega okolja;
 • doživeti posebnosti življenja in ustvarjanja v panonskem kulturnem okolju;
 • spoznati delovanje in pravice slovenske manjšine na Madžarskem;
 • seznanitev z judovsko religijo ob obisku največje sinagoge v Evropi;
 • razumeti pomen reke Donave kot ločnice razvoja mesta na njunih bregovih;
 • naučiti se osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v madžarskem jeziku in analizirati izvor tega ugrofinskega jezika.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: umetnost, geografija, zgodovina, religija,naravoslovje, turizem, ugrofinščina, slovenščina.