Izleti in potovanja v okviru OIV – Krakov

Krakov

  • solni rudnik Wieliczka
  • nekdanje koncentracijsko taborišče Auschwitz
  • grad Wawel
Krakov je bil še pred časom (neupravično) nekoliko mirno in pozabljeno poljsko mestece, ki pa je v zadnjih letih doživelo pravi bum. Mesto velja za najlepše na Poljskem in ga letno obišče na tisoče obiskovalcev. V okolici se nahaja solni rudnik Wieliczka, ki velja za eno glavnih poljskih znamenitosti in sodi tudi na UNESCO-v seznam svetovne dediščine. Neobhodljiv pa je tudi obisk nekdaj najbolj zloglasnega koncentracijskega taborišča Auschwitz, z namenom ozavestiti mladega človeka o vzrokih in posledicah totalitarnih ideologij. CILJI:
  • spoznati pestrost Krakova z vidika zgodovinskih, geografskih in kulturnih znamenitosti;
  • spojiti se s slovanskim kulturnim miljejem in iskati podobnosti s slovenskim jezikovnim okoljem;
  • vrednotiti grozote taboriščnega življenja za identiteto sodobne Evrope;
  • oceniti naravne geografske potenciale z rudniki soli za gospodarski razvoj;
  • naučiti se osnovnih in vsakodnevnih jezikovnih izrazov v poljščini.
IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: geografija, zgodovina, naravoslovje, umetnost, turizem, poljščina, slovenščina.