Božična nagradna igra

Palmina nagradna igra – BOŽIČNI SEJMI krasijo evropska mesta. Katerega bi rad/a obiskal/a? Palmovci migamo po sejmih v ritmu božične glasbe 😍 Odpleši z nami na tvojega najljubšega. SODELUJ V NAGRADNI IGRI in si priigraj Palmin predbožični izlet.Pravila in pogoji za sodelovanje v »BOŽIČNI nagradni igri«

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator »Božične nagradne igre« na Facebook strani Turistične agencije Palma je podjetje Palma d. o. o., Mednarodno turistično podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje, Slovenija.

2. člen: Potek nagradne igre

Sodelujoči v komentarju odgovorijo na zastavljeno vprašanje v torek in/ali v petek, v času od 5. do 23. novembra 2021 (skupaj 5 nagradnih vprašanj), v katerem evropskem mestu se nahaja sejem na sliki. Vsi pravilni odgovori se uvrstijo v žreb za Palmin predbožični izlet za eno osebo. Nagrajenci bodo izžrebani naključno, in sicer s pomočjo spletnega računalniškega žreba random.org.

3. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni uporabniki (fizične osebe nad 18 let) Republike Slovenije. Vsaka oseba lahko sodeluje z odgovorom v komentarju na Facebook objavo.
K nagradni igri lahko udeleženci pristopijo prek stika s Facebook stranjo Turistične agencije Palma.

Zaposleni v podjetju Palma d. o. o., Mednarodno turistično podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje, v Agenciji za marketing v turizmu Nea Culpa d. o. o. in njihovi ožji družinski člani niso upravičeni do nagrad.

4. člen: Nagrade

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v obdobju od 17. 5. do 18. 6. vplačajo Palmin aranžma v organizaciji Turistične agencije Palma, s stalnim prebivališčem v Sloveniji in so polnoletne osebe. Sodelovati ne smejo zaposleni pri organizatorju (Palma d.o.o.) in soorganizatorju (Planeta d.o.o.) ter njihovi ožji družinski člani.

5. člen: Čas trajanja nagradne igre in kontinuiteta podeljevanja nagrad

GLAVNA NAGRADA: 1 x dvodnevni predbožični izlet v Budimpešto za 1 osebo. Glavni/-a nagrajenec/-ka žreba, kamor se uvrstijo vsi, ki so v komentarjih pravilno odgovorili na nagradna vprašanja, prek zasebnega sporočila na Facebooku sporoči podatke, kamor lahko Turistična agencija Palma pošlje bon ali potrdilo o nagradi. Nagrajenec/-ka lahko nagrado koristi do konca leta 2021. Turistična agencija Palma bo nagrajencu po dogovoru oziroma glede na razpoložljiva mesta ponudila termin koriščenja nagrade. Nagrajenec/-ka lahko izrazi željo po terminu potovanja, vendar Turistična agencija Palma v skladu s tukaj objavljenimi pravili ne more zagotoviti, da bo tej želji lahko ugodila, saj je morebitna odobritev odvisna od razpoložljivosti kapacitet in drugih sezonskih gibanj. Nagrado lahko koristi le nagrajenec v skladu s tu določenimi pogoji, napovedanimi datumi možnih odhodov ter splošnimi pogoji poslovanja podjetja Palma d. o. o. Nagrada ni prenosljiva.

6. člen: Objava in informiranje nagrajenca o nagradi:

Nagradna igra poteka od 5. 11. 2021 do vključno 23. 11. 2021 na Facebook strani organizatorja nagradne igre. Nagrajenec/-ka glavne nagrade bo izžreban v torek, 23. novembra 2021. Določitev nagrajenca/ke nagradne igre za nagrado bo z žrebom (servis za žreb Random.org) potekala v prostorih organizatorja in ob prisotnosti 3-članske komisije s strani organizatorja in izvajalca nagradne igre.

7. člen

Organizator nagradne igre ne vpliva na izbor zmagovalca nagradne igre, saj je ta odvisen od naključnega računalniškega žreba.

8. člen

Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake poslanih sporočil po elektronski pošti (napačna povezava in posledično neuspešna registracija, spam filtri …) in druge napake, povezane z računalniško opremo ali tehničnimi pomanjkljivostmi kakršnekoli narave, ki bi lahko kakorkoli ovirale potek nagradne igre.

9. člen

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec predložiti osebni dokument. Če se izkaze, da je sodelujoči v nagradni igri vnesel lažne, nepopolne ali tuje osebne podatke, nagrada ni podeljena. Prav tako ni mogoče zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrada ni prenosljiva.

10. člen

Če nagrajenec ne posreduje navedenih podatkov ali če sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti. V tem primeru je organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti in pridobi pravico, da z nagrado razpolaga v kakršenkoli drug namen.

11. člen

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili, da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo ali da ni potrdil prevzema nagrade. Organizator lahko nagrado ponudi naslednjemu sodelujočemu, ki je izbran z žrebom (rezervni izžrebanec). V kolikor tudi rezervni izžrebanec ne potrdi prevzema nagrade, lahko organizator nagradne igre prosto razpolaga z nagrado po svoji volji in presoji.

12. člen: Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in uporabo podatkov v trženjske namene in dovoljujejo, da organizator nagradne igre obdeluje njihove podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1 / GDPR).

13. člen

Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

14. člen

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na objavljena pravila nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.palma.si/nagradne-igre/bozicna-nagradna-igra/.

15. člen

Za tolmačenje posameznih členov teh Pravil in pogojev so pristojni izključno predstavniki podjetja Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenujeta in pooblastita pravno službo.

16. člen

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Celju.

V Celju, 5. 11. 2021