Velika nagradna igra poletja 2021

Sodelujte v VELIKI POLETNI NAGRADNI IGRI in zadenite

BREZPLAČNE POČITNICE

Nazaj smo in počitnice PO MOJE, PO NAJINO ali PO NAŠE se pričenjajo ????. Nagradna igra bo potekala v času od 18. junija do 30. septembra 2021.
Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec odgovoriti na nagradno vprašanje:

Ima več kot 3.000 muzejev in ji pravijo tudi galerija na prostem. Ta država je?

Odgovor na nagradno vprašanje pošljite na e-mail info@palma.si.

Kaj vsebuje nagrada »BREZPLAČNE POČITNICE«:
Počitnice v znesku, ki ga je nagrajenec vplačal za letošnje poletje, za odhode od 15.5. – 25.10.2021 2021 in sicer izključno iz produkcije Palma d.o.o.. Velja za celoten znesek prijave, torej tudi za ostale potnike na prijavnici/pogodbi.

Zdaj imate priložnost, da osvojite popolnoma enake sanjske počitnice, kot ste jih ali jih boste preživeli v letošnjem letu.

Odgovor na nagradno vprašanje najdete v časopisu Lifestyle, ki je dosegljiv na spodnji povezavi.

SREČNO!Izžrebanka nagradne igre je: MATEJA PINTAR

Ponudbe za poletje 2021Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri »BREZPLAČNE POČITNICE POD PALMO«

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Brezplačne počitnice pod Palmo« je podjetje Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje, Slovenija.

Potek nagradne igre

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec odgovoriti na nagradno vprašanje:
Ima več kot 3.000 muzejev in ji pravijo tudi galerija na prostem. Ta država je?
Nagradna igra poteka od napovedane objave, v času od 18. junija do 30. septembra 2021. Odgovor na nagradno vprašanje se pošlje na e-mail naslov info@palma.si. Vsi odgovori se uvrstijo v žreb za Palmino nagrado, ki jo prejme ena oseba.

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni uporabniki (fizične osebe nad 18 let) Republike Slovenije. K nagradni igri lahko udeleženci pristopijo preko Palminega letaka POČITNICE & POTOVANJA PO NAŠE in na Palmini spletni strani https://www.palma.si/nagradne-igre/brezplacne-pocitnice/ Zaposleni v podjetju Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje in njihovi ožji družinski člani niso upravičeni do nagrad.

Nagrada

»BREZPLAČNE POČITNICE« v vrednosti vplačanih počitnic v letu 2021

Nagrajenca bomo obvestili preko e-pošte. Nagrada vsebuje: Počitnice v znesku, ki ga je nagrajenec vplačal za odhod med 15.05. in 25.10.2021 in sicer izključno iz produkcije Palma d.o.o.. Velja za celoten znesek prijave, torej tudi za ostale potnike na prijavnici/pogodbi. Nagrajenec bo izžreban 5. oktobra 2021.

Objava in informiranje nagrajenca o nagradi

Nagrajenec bo objavljen na Palmini spletni strani https://www.palma.si/nagradne-igre/brezplacne-pocitnice z imenom in priimkom. Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem/njenem imenu in priimku javno objavijo. Vsa komunikacija z nagrajencem poteka preko e-pošte.

Ostali pogoji nagradne igre

Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake poslanih sporočil po elektronski pošti (napačna povezava in posledično neuspešna registracija, spam filtri …) in druge napake, povezane z računalniško opremo ali tehničnimi pomanjkljivostmi kakršnekoli narave, ki bi lahko kakorkoli ovirale potek nagradne igre.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec predložiti osebni dokument. Če se izkaže, da je sodelujoči v nagradni igri vnesel lažne, nepopolne ali tuje osebne podatke, nagrada ni podeljena. Prav tako ni mogoče zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrada ni prenosljiva.

Če nagrajenec ne posreduje navedenih podatkov ali če sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti. V tem primeru je organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti in pridobi pravico, da z nagrado razpolaga v kakršenkoli drug namen.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili, da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo ali da ni potrdil prevzema nagrade. Organizator lahko nagrado ponudi naslednjemu sodelujočemu, ki ga naknadno izžreba. V kolikor tudi rezervni izžrebanec ne potrdi prevzema nagrade, lahko organizator nagradne igre prosto razpolaga z nagrado po svoji volji in presoji.

Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in uporabo podatkov v trženjske namene in dovoljujejo, da organizator nagradne igre obdeluje njihove podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1 / GDPR).

Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na objavljena pravila nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.palma.si/nagradne-igre/brezplacne-pocitnice/.

Za tolmačenje posameznih členov teh Pravil in pogojev so pristojni izključno predstavniki podjetja Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenujeta in pooblastita pravno službo.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Celju.

V Celju, 15.6.2021