Čof, vodna zabava v termah 3000

???? Skupaj z našim partnerjem SAVA Hotels & Resorts smo pripravili nagradno igro za vse vodne navdušence.Pravila in pogoji za sodelovanje nagradni igri

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Palma d. o. o., Mednarodno turistično podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje, Slovenija.

2. člen: Potek nagradne igre

Sodelujoči označijo osebo v komentarju na Facebook ali Tik Tok objavi za nagradno igro in se na ta način uvrstijo v žreb za brezplačne karte za celodnevno kopanje v Termah 3000. Na Facebooku bodo izbrani trije nagrajenci in na Tik toku dva nagrajenca. Vsak nagrajenec dobi po dve karti. Nagrajenci bodo izžrebani naključno, in sicer s pomočjo spletnega računalniškega žreba random.org.

3. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni uporabniki (fizične osebe nad 18 let) Republike Slovenije. Vsaka oseba lahko sodeluje s komentiranjem objave nagradne igre na socialnih omrežjih.


Zaposleni v podjetju Palma d. o. o., Mednarodno turistično podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje, v Agenciji za marketing v turizmu Nea Culpa d. o. o. in njihovi ožji družinski člani niso upravičeni do nagrad.

4. člen: Nagrade

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki v obdobju od 20.7. do 25. 7. 2022 označijo osebo v komentarju pod nagradno igro, s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Sodelovati ne smejo zaposleni pri organizatorju (Palma d.o.o.), ter njihovi ožji družinski člani.

5. člen: Čas trajanja nagradne igre in kontinuiteta podeljevanja nagrad

NAGRADA: Podeljenih bo 10 kart za celodnevno kopanje (2 kopalni karti na nagrajenca) v Termah 3000. Nagrajenec/-ka žreba, kamor se uvrstijo vsi, ki so komentirali in označili osebo na objavi pod nagradno igro. Nagrajenec/-ka lahko nagrado koristi do 15.7.2023.

6. člen: Objava in informiranje nagrajenca o nagradi:

Nagradna igra poteka od 20. 7. 2022 do vključno 25. 07. 2022. Nagrajenci bodo izžrebani 25.7.2022. Določitev nagrajencev nagradne igre za nagrado bo z žrebom (servis za žreb Random.org) potekala v prostorih organizatorja in ob prisotnosti 3-članske komisije s strani organizatorja in izvajalca nagradne igre.

7. člen

Organizator nagradne igre ne vpliva na izbor zmagovalca nagradne igre, saj je ta odvisen od naključnega računalniškega žreba.

8. člen

Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake poslanih sporočil po elektronski pošti (napačna povezava in posledično neuspešna registracija, spam filtri …) in druge napake, povezane z računalniško opremo ali tehničnimi pomanjkljivostmi kakršnekoli narave, ki bi lahko kakorkoli ovirale potek nagradne igre.

9. člen

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Prav tako ni mogoče zamenjati vrste ali tipa nagrade.

10. člen

Po tem, ko bo nagrajenec obveščen o nagradi ima 5 dni časa, da se dogovori za prevzem nagrade. Če nagrajenec ne posreduje navedenih podatkov ali če sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti. V tem primeru je organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti in pridobi pravico, da z nagrado razpolaga v kakršenkoli drug namen.

11. člen

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili, da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo ali da ni potrdil prevzema nagrade. Organizator lahko nagrado ponudi naslednjemu sodelujočemu, ki je izbran z žrebom (rezervni izžrebanec). V kolikor tudi rezervni izžrebanec ne potrdi prevzema nagrade, lahko organizator nagradne igre prosto razpolaga z nagrado po svoji volji in presoji.

12. člen: Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in uporabo podatkov v trženjske namene in dovoljujejo, da organizator nagradne igre obdeluje njihove podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1 / GDPR).

13. člen

Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

14. člen

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na objavljena pravila nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.palma.si/nagradne-igre/cof-vodna-zabava-v-termah-3000/.

15. člen

Za tolmačenje posameznih členov teh Pravil in pogojev so pristojni izključno predstavniki podjetja Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenujeta in pooblastita pravno službo.

16. člen

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Celju.

V Celju, 20.7. 2022