NAVIJAJ in odpotuj

NAVIJAJ in odpotuj na brezplačne počitnice v ČRNO GORO za 2 osebi. Pod Palmo smo poskrbeli tudi za 10 praktičnih nagrad – velike brisače za na plažo. Stiskanje pesti za tvoj klub se splača, vabljeni k izpolnitvi obrazca. ???? Z malo sreče boste letošnje poletne počitnice preživeli v ČRNI GORI, ki velja za poletni HIT Jadrana.

Črna gora – TOP PONUDBEPravila in pogoji za sodelovanje nagradni igri

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Palma d. o. o., Mednarodno turistično podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje, Slovenija.

2. člen: Potek nagradne igre

Sodelujoči izpolnijo obrazec in se na ta način uvrstijo v žreb za brezplačne počitnice v Črni gori za 2 osebi in 10 praktičnih nagrad. Nagrajenci bodo izžrebani naključno, in sicer s pomočjo spletnega računalniškega žreba random.org.

3. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni uporabniki (fizične osebe nad 18 let) Republike Slovenije. Vsaka oseba lahko sodeluje z izpolnitvijo obrazca, ki bo dostopen preko letaka.


Zaposleni v podjetju Palma d. o. o., Mednarodno turistično podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje, v Agenciji za marketing v turizmu Nea Culpa d. o. o. in njihovi ožji družinski člani niso upravičeni do nagrad.

4. člen: Nagrade

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v obdobju od 14. 5. do 31. 7. 2022 izpolnijo obrazec, s stalnim prebivališčem v Sloveniji in so polnoletne osebe. Sodelovati ne smejo zaposleni pri organizatorju (Palma d.o.o.), ter njihovi ožji družinski člani.

5. člen: Čas trajanja nagradne igre in kontinuiteta podeljevanja nagrad

GLAVNA NAGRADA: brezplačne počitnice v Črni gori za dve osebi. Glavni/-a nagrajenec/-ka žreba, kamor se uvrstijo vsi, ki so izpolnili obrazec z veljavnim e-mail naslovom, kamor lahko Turistična agencija Palma pošlje bon ali potrdilo o nagradi. Nagrajenec/-ka lahko nagrado koristi od 10.9., za ostale termine je možno doplačati. Turistična agencija Palma bo nagrajencu po dogovoru oziroma glede na razpoložljiva mesta ponudila termin koriščenja nagrade. Nagrajenec/-ka lahko izrazi željo po terminu potovanja, vendar Turistična agencija Palma v skladu s tukaj objavljenimi pravili ne more zagotoviti, da bo tej želji lahko ugodila, saj je morebitna odobritev odvisna od razpoložljivosti kapacitet in drugih sezonskih gibanj. Nagrado lahko koristi le nagrajenec v skladu s tu določenimi pogoji, napovedanimi datumi možnih odhodov ter splošnimi pogoji poslovanja podjetja Palma d. o. o. Nagrada ni prenosljiva.

6. člen: Objava in informiranje nagrajenca o nagradi:

Nagradna igra poteka od 14. 5. 2022 do vključno 31. 07. 2022. Nagrajenec/-ka glavne nagrade bo izžreban 31.7.2022. Določitev nagrajenca/ke nagradne igre za nagrado bo z žrebom (servis za žreb Random.org) potekala v prostorih organizatorja in ob prisotnosti 3-članske komisije s strani organizatorja in izvajalca nagradne igre.

Izžrebanec nagradne igre je: Leon Titan Preininger

7. člen

Organizator nagradne igre ne vpliva na izbor zmagovalca nagradne igre, saj je ta odvisen od naključnega računalniškega žreba.

8. člen

Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake poslanih sporočil po elektronski pošti (napačna povezava in posledično neuspešna registracija, spam filtri …) in druge napake, povezane z računalniško opremo ali tehničnimi pomanjkljivostmi kakršnekoli narave, ki bi lahko kakorkoli ovirale potek nagradne igre.

9. člen

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec predložiti osebni dokument. Če se izkaze, da je sodelujoči v nagradni igri vnesel lažne, nepopolne ali tuje osebne podatke, nagrada ni podeljena. Prav tako ni mogoče zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrada ni prenosljiva.

10. člen

Po tem, ko bo nagrajenec obveščen o nagradi ima 5 dni časa, da se javi in dogovori za prevzem nagrade. Če nagrajenec ne posreduje navedenih podatkov ali če sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti. V tem primeru je organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti in pridobi pravico, da z nagrado razpolaga v kakršenkoli drug namen.

11. člen

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili, da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo ali da ni potrdil prevzema nagrade. Organizator lahko nagrado ponudi naslednjemu sodelujočemu, ki je izbran z žrebom (rezervni izžrebanec). V kolikor tudi rezervni izžrebanec ne potrdi prevzema nagrade, lahko organizator nagradne igre prosto razpolaga z nagrado po svoji volji in presoji.

12. člen: Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in uporabo podatkov v trženjske namene in dovoljujejo, da organizator nagradne igre obdeluje njihove podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1 / GDPR).

13. člen

Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

14. člen

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na objavljena pravila nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.palma.si/nagradne-igre/navijaj-in-odpotuj//.

15. člen

Za tolmačenje posameznih členov teh Pravil in pogojev so pristojni izključno predstavniki podjetja Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenujeta in pooblastita pravno službo.

16. člen

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Celju.

V Celju, 5. 11. 2021