Imamo novo spletno stran! Jo želite prvi preizkusiti? PREIZKUSI  
PRIJAVA NA E-NOVICE
Turistična agencija Palma
Meni

Splošni in posebni pogoji ter navodila za turistične aranžmaje

 

Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del vseh Palminih aranžmajev in so sestavni del pogodbe/voucherja, ki jo skleneta Palma d.o.o. (v nadaljevanju TA Palma) oziroma pooblaščena agencija s potnikom, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma. Kot priloga so objavljeni v katalogih, cenikih, ter na www.palma.si. Potnik s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša.
Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Ta Palma, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedena v programu.

Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.palma.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Ta Palma d.o.o. in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje. Za določene programe in kataloge veljajo poleg splošnih pogojev tudi posebni pogoji (objavljeni spodaj pod splošnimi pogoji, spletni strani ali v katalogih).

 

 • POSEBNI POGOJI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

  Posebni pogoji za turistične aranžmaje so sestavni del splošnih pogojev in so vam na voljo v spodnjih rubrikah.

 • PRIJAVE

  Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Ta Palma, v katerikoli Palmini poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Ta Palma in potnik skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o turističnem aranžmaju na katerega se je potnik prijavil ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter plačati prijavnino in stroške akontacije za prijavo.

  Skladno s cenikom, ki je objavljen na vidnem mestu v Palminih poslovalnicah, Ta Palma za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 7,50 €  na prijavnico pri enodnevnih potovanjih in 15,00 € na prijavnico (voucher) za vse ostale turistične aranžmaje, oziroma 25,00 €  pri potovanjih, pripravljenih po naročilu.

  Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

  Če v katalogu in na spletu ne najdete želenega kraja ali objekta, vam bomo z veseljem posredovali rezervacijo po vaši želji. Pri rezervaciji po vaši želji je potrebno položiti 25,00 € (za rezervacijo do 10 dni pred odhodom pa 30% predvidene vrednosti aranžmaja), kot garancijo za izvedbo rezervacije. V primeru vaše potrditve se vam vplačan znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo kot strošek izvedbe rezervacije.

  V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali ustavljene prodaje (»stop bookinga«). Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ – request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 42,00 €. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi. Posebni akcijski darilni boni in ponudbe, ki jih podarja TA Palma, so unovčljivi samo ob nakupu novih aranžmajev in se ne priznavajo za že opravljene rezervacije.

 • PLAČILO

  Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Ta Palma ali pri pooblaščeni agenciji oz. ko TA Palma prejme plačilo na transakcijski račun Ta Palma d.o.o. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

  Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo/napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

  Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve Ta Palma, v primeru vračila plačila Ta Palma v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

   

  Možnost plačila na obroke. Za več informacij se obrnite na naša prodajna mesta ali na naš klicni center.

  Na naših prodajnih mestih vas bodo seznanili z vsemi možnostmi obročnih odplačevanj ter vam po želji pripravili informativni izračun.

 • CENE

  Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizume, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

  Ta Palma si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tečaju, povišanju stroškov prevoza, vključno s stroški goriva ali sprememb v pristojbinah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.  Povišanje cene se obračuna z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji.

  O morebitni spremembi cene potovanja Ta Palma potnika obvesti 20 dni pred odhodom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico razdreti pogodbo po obligacijskem zakoniku, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator potniku povrne vplačan znesek aranžmaja, ne povrnemo pa stroškov vizumov, cepljenj in podobno. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja.

  Ta Palma lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred odhodom.

  Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik iob prijavi zbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Izračuni za letalske aranžmaje so izračunani na min. 25 potnikov, za izvedbo potovanja zasnovanega na posebnem letalskem prevozu na  140 potnikov in za avtobusne aranžmaje pa min. 45 potnikov na avtobusu, kjer ni drugače navedeno. Avtobusni odhod, ki je označen z zvezdico pa pomeni, da mora biti prijavljeno najmanj 15 potnikov za odhod iz istega mesta. Ta Palma lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem. V tem primeru Ta Palma ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. Cene doplačil so informativne narave in se lahko spremenijo.

 • DARILNI BONI

  V Palminih poslovalnicah so na voljo tudi darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in drugi boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje, do datuma, ki je naveden na bonu, oz. kuponu. V kolikor ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone do datuma veljavnosti unovčite v Palminih poslovalnicah, za aranžmaje, kjer TA Palma nastopa kot organizator počitnic ali potovanj. Darilni boni niso izplačljivi in se jih ne da zamenjati za gotovino. V primeru odpovedi potovanja,  je potnik upravičen do vračila v obliki darilnega bona z veljavnostjo 6 mesecev.

 • STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA

  Če program ne navaja drugače, cena aranžmaja vključuje prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacijo potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovanje (velja samo za države EU). Če program ne določa drugače, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena aranžmaja ostane enaka. Potniku tako omogočimo, da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo. V kolikor so posebnosti, so navedene v ceniku pri posamezni državi. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji oz. državami so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na posredniškem prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so o posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi te informacije lokalnega značaja in ocene.

  Podatki o brezžični internetni povezavi so povzeti z uradnih strani h hotela, na dan izida kataloga. Organizator potovanja ne odgovarja za počasno ali moteno delovanje povezav v primeru preobremenjenosti ali drugih izpadov sistema.

 • DODATNE STORITVE

  Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (opcijski dodatni izleti v organizaciji lokalnih agencij, vstopnine, posebna prehrana ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (enoposteljna soba, vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane dodatne storitve (posebne kategorije sob, razgledi sob, enoposteljna soba ipd.), potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača dodatne storitve vodji potovanja ali predstavniku Ta Palma v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

  Ta Palma lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni izleti, najem športne opreme, najem vozila ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Ta Palma ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator.  Potnik plača storitev direktno ponudniku in odgovornemu organizatorju v kraju samem. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

 • POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

  Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Ta Palma pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Ta Palma povrniti stroške prijavnine v višini 15,00 € na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

   LESTVICA ODPOVEDI

    

   • do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja;
   • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja;
   • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja;
   • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja;
   • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja;
   • Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

    Lestvica odpovedi v primerih, ko Palma ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:

   • do 45 dni – 10% cene aranžmaja;
   • 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja;
   • 34 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

   Lestvica odpovedi za individualne rezervacije (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER):

   • do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja 
   • 45 do 26 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 55% cene aranžmaja 
   • 25 do 11 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja
   • 10 do 0 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja 

   Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je lahko strošek odpovedi tudi 100% že na dan nakupa. Posebne pogoji so praviloma navedeni ob prijavi ali ob potrditvi ponudbe (na pogodbi), zato se v primeru potnikove odpovedi FIT aranžmaja te storitve obravnavajo ločeno od klasične lestvice odpovednih stroškov, navedenih zgoraj. Taki posebni pogoji so velikokrat določeni, ko se kupuje storitev po nižji ali znižani ceni z rezervacijskih sistemov za zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo sprememb ali odpovedi. Posebni pogoji za individualna potovanja in počitnice najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA INDIVIDUALNE POČITNICE IN POTOVANJA (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER)

   Lestvica odpovedi za katalog ARABESKE in DUBAJ:

   Vse države iz kataloga Arabeske z izjemo Dubaja:

   • 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja;
   • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja;
   • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40 % cene aranžmaja;
   • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60 % cene aranžmaja;
   • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja;

   Dubaj:

   • 60 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja.
   • 44 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja.
   • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja.
   • 21 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja.
   • 7 do en delovni dan do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja.
   • Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja

   Lestvica odpovedi za potovanja iz kataloga SVET:

   Posebni pogoji za potovanja iz kataloga SVET, najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA KATALOG – SVET

   • 60 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja
   • 44 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja
   • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja
   • 21 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja
   • 7 do en delovni dan do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja
   • Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja

   Lestvica odpovedi za apartmaje, vile in svetilnike ponudnika ADRIAGATE:

   Vse države in kraji iz ponudbe zasebnih apartmajev:

   • od rezervacije do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 15 % cene aranžmaja;
   • 29 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja;
   • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja;
   • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja;

   Vse države in kraji iz ponudbe nastanitev v vilah:

   • od rezervacije do 56 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja.
   • 56 do 43 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja.
   • 42 do 29 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 65 % cene aranžmaja.
   • 28 do 16 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 90 % cene aranžmaja.
   • 15 do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja.
   • Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja

   Vse države in kraji iz ponudbe nastanitev v svetilnikih:

   • od rezervacije do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja;
   • 44 do 17 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja;
   • 16 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja;

    

   Lestvica odpovedi za KRIŽARJENJA:

   SKUPINSKI ODHODI (velja za razpisane skupinske odhode):

   • do 90 dni pred odhodom so storno stroški 100 € na potnika (za Holland America 20% vrednosti potovanja)
   • od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja;
   • od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja;
   • od 44 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;
   • 19 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda plača tudi pristaniške takse)

    

   INDIVIDUALNI ODHODI:

   Lestvica odpovedi za križarjenja po Jadranu – KATARINA LINE:

   • do 30 dni pred odhodom so storno stroški 150 € na potnika, oziroma 200 € na potnika pri deluxe križarjenjih;
   • 29 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;
   • 21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;
   • znotraj 14 dni pred odhodom plača potnik 100 % od vrednosti potovanja;

    

   Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Costa Crociere:

   Križarjenje okrog sveta in njegovi deli:

   – do 90 dni pred odhodom plača potnik 15% vrednosti potovanja;

   – od 89 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;

   – od 44 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 40% od vrednosti potovanja;

   – od 27 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;

   – od 19 dni do 12 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;

   – 11 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda plača tudi pristaniške takse)

    

   Odhodi od aprila 2018 dalje (po sistemu basic/ comfort) Costa Crociere:

   Basic cena:

   -Do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;

   -od 44 do 30 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;

   -od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;

   -od 14 dni pred odhodom do odhoda plača potnik 100% od vrednosti potovanja

    Comfort in Deluxe cena:

   -do 45 dni pred odhodom so stroški 50 € na potnika

   -od 45 do 30 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;

   -od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;

   -od 14 do 5 dni pred odhodom plača potnik 75% vrednosti potovanja;

   -od 4 dni pred odhodom do odhoda plača potnik 100% od vrednosti potovanja

    

   Vsa preostala križarjenja:

   – do 60 dni pred odhodom so storno stroški 50 € na potnika;

   – od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 20% od vrednosti potovanja;

   – od 44 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja;

   – od 27 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja;

   – od 19 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;

   – 5 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda plača tudi pristaniške takse)


    
   Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo MSC:

   Križarjenja, ki trajajo manj kot 16 dni:

   • do 61 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €;
   • od 60 dni do 31 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja;
   • od 30 dni do 23 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja;
   • od 22 dni do 16 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;
   • od 15 dni do 1 dan pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;
   • 1 dan pred in na dan odhoda plača potnik 95 % od vrednosti potovanja.

   Križarjenja, ki trajajo več kot 16 dni:

   • do 91 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €;
   • od 90 dni do 61 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja;
   • od 60 dni do 53 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja;
   • od 52 dni do 36 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;
   • od 35 do 16 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;
   • od 15 dni prej do odhoda plača potnik 95 % od vrednosti potovanja.

    

   Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Norwegian Cruise Line:

   Križarjenja, ki trajajo 5 noči ali manj:

   – do 31 dni pred odhodom plača potnik 20% zneska križarjenja

   – od 30 do 22 dni pred odhodom plača potnik 35 % od vrednosti potovanja

   – od 21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja;

   – od 14 do 8 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;

   – 7 dni ali manj plača potnik 95 % od vrednosti potovanja.

    

   Križarjenja, ki trajajo 6 noči ali več:

   – do 31 dni pred odhodom plača potnik 10% zneska križarjenja

   – od 30 do 22 dni pred odhodom plača potnik 35 % od vrednosti potovanja

   – od 21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja;

   – od 14 do 8 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;

   – 7 dni ali manj plača potnik 95 % od vrednosti potovanja.

   Za praznične odhode v času Božiča in Novega leta ter za Garden Villas in suite veljajo drugačni pogoji stornacije, ki so na voljo v poslovalnici.

    

   Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Holland America:

   Grand voyages (vključno s segmenti), Havaji 29+ noči, Tahiti in Marquesas (vključno s segmenti), Incan Empires, Amazon explorer, Transatlantik 30+ noči (vključno s segmenti), Južni Pacifik

   • Od 120 do 91 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo znan ob rezervaciji);
   • Od 90 do 76 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti potovanja;
   • 75 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja

   Avstralija, Nova Zelandija in Južni pacifik, Azija, Evropa ms Prinsendam, Južna Amerika in Antarktika, vsa praznična križarjenja

   • Od 90 do 64 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo znan ob rezervaciji);
   • Od 63 do 43 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;
   • Od 42 do 22 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;
   • Od 21 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja.

   Vsa preostala križarjenja Holland America

   • Od 75 do 57 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo znan ob rezervaciji);
   • Od 56 do 29 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;
   • Od 28 do 16 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;
   • 15 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja.

    

   Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska nastanitev, izleti,…) veljajo za vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji.

   Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:

   • če se pravočasno ne prijavi v pristanišču;
   • če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje;
   • če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).

   Posebni pogoji za KRIŽARJENJA, najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA KRIŽARJENJA.

   Lestvica odpovedi za ponudbe – PALMA ZA MLADE/PALMIJADA(maturantski in absolventski izleti):

   • 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja;
   • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja;
   • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja;
   • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja;
   • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja;
   • Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

  V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Ta Palma poleg stroškov stornacije (po pogojih letalskega prevoznika) in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

  Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Ta Palma, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Ta Palma zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

  Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru, da je sprememba brez odpovedi možna, zaračuna Ta Palma potniku administrativne stroške v višini 15,00 €. Če sprememba brez odpovedi ni možna je višina stroškov spremembe aranžmaja znotraj 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve lahko enaka stroškom odpovedi kot navedeno v tej točki. V primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev pa Ta Palma zahteva povrnitev dejanskih stroškov, ki pa so lahko tudi višji od zgoraj navedenih.

   

 • BREZPLAČNA ODPOVED – ODSTOPNINA

  »Kako lahko brezplačno odpovem vplačano potovanje ? Ob prijavi lahko sklenete odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležili. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja. Odstopnina/zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 5% cene celotnega aranžmaja  in zajema zavarovanje stroška odpovedi turističnega aranžmaja in administrativne stroške.
  Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja in so na voljo v vseh Palminih poslovalnicah.
  Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
  Goste, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je določena v splošnih pogojih organizatorja potovanja.
  Palma ima v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini 15 EUR na prijavnico in zneska odpovednega rizika, v primeru, ko je predmet pogodbe nakup letalske vozovnice, pa tudi rezervacijsko pristojbino (TSC), iz česar sledi, da se potniku povrne znesek pogodbenega aranžmaja, zmanjšan za TSC, administrativne stroške in odpovedni riziko. Palma ne odgovarja za morebitne dodatne stroške (vizumi, cepljenja…)
  Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi , oziroma najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanja iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Ne glede na plačano odstopnino ima organizator, v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov, stroškov rezervacije in zneska vplačane odstopnine. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
  Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.
  Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do povračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu. V primeru, ko v aranžma ni vključen organiziran prevoz, se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko prevzel nastanitev (14.00)
  V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima Ta Palma pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja ali počitnic, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali počitnic. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki so na voljo v vseh Palminih poslovalnicah.
  Če se potnik na dan odhoda ne zglasi na odhodnem mestu ali v nastanitvenem objektu in rezervacije pisno ne odpove, skladno s pogodbo nima pravice do uveljavljanja vračila odstopnine. Zahtevka ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja ali počitnic in v času trajanja potovanja ali počitnic.

   

 • ORGANIZATORJEVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

  Ta Palma si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. Ta Palma si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

   PALMINI POGOJI:

   • za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov v avtobusu, razen kjer je navedeno drugače
   • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 25 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače
   • za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače
   • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami – najmanj 80% zasedenosti le-teh. 

  Ta Palma si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Ta Palma pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Ta Palma lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Ta Palma, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Ta Palma. Ta Palma si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Ta Palma ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Pri turističnih aranžmajih in storitvah, kjer je bistvo pogoj za izvedbo ustrezno vreme, se odstop organizatorja od pogodbe zaradi neustreznih vremenskih pogojev šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin, oz. višje sile. Ta Palma ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile pred in/ali med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

  V primeru, da Ta Palma odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani Ta Palma, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Ta Palma potnika nemudoma obvesti. Če Ta Palma oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici. Ta Palma ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Ta Palmi ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko Ta Palma namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

 • POTOVALNI DOKUMENTI

  Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam. Ta Palma za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik se mora sam informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Palma ne preverja državljanstva potnikov, zato  je gost dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Potnik si zato mora pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Ta Palma po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Ta Palma, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Ta Palma v tem primeru potniku ne vrača. Ta Palma ne jamči za točnost informacij, v kolikor si potnik ureja dokumente sam. Prav tako v primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, ne nosi odgovornosti agencija, vse stroške nastale zaradi zavrnitve nosi potnik sam. Posredovanje Ta Palma pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar Ta Palma ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

 • OBVESTILA PRED ODHODOM NA POTOVANJE

  Za potovanja v organizaciji Ta Palma potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 – 7 dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme mu priporočamo, da o tem obvesti prijavno mesto. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo ali naročijo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje 5 – 7 dni pred pričetkom potovanja.  V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje 2 dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en 1 dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svojo prijavno mesto. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

 • ZDRAVSTVENI PREDPISI

  Po predpisih, ki jih določa Svetovna zdravstvena organizacija, se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno tudi v primerih, da je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanja in se ne šteje kot opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Ta Palma ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 • PRTLJAGA

  Organizator potovanja, agent ali posrednik niso odgovorni za prevoz prtljage, zato ne odgovarjajo za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v nastanitvenem objektu ali na avtobusu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel ali drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, kite, golf oprema, potapljaška oprema… mora potnik prevozniku plačati doplačilo bodisi v agenciji ali na letališču, kot predvideva ponudba. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage skladno z določili prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Ta Palma ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

 • TOČNOST PREVOZNIKOV

  Ta Palma ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem in morskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih ali plovbah. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Ta Palma ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Ta Palma si pridržuje pravico do sprememb ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti v cestnem in ladijskem prometu, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni v programu drugače navedeno, povprečne lokalne kategorije.

  Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima vpliva. Letalski prevoznik lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Enako lahko spremeni pogoje prenosa dovoljene prtljage, tako ročne, kot oddane, postopek kontrole potnikov in prtljage. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov (uporaba drugega letalskega prevoznika, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe cene) si dovoljujemo pravico do spremembe kraja, datuma, časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča…). Prvi in zadnji dan po programu sta vedno namenjena potovanju (letalski prevoz, transfer). Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi podatki navedeni v katalogu zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen razpored poletov in končne informacije bodo objavljeni na naših spletnih straneh oziroma vas boste o morebitnih spremembah sproti obveščali. Zamude letov prav tako niso v pristojnosti agencija. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere, obremenitve zračnega prostora in tehnično operativnih težav.Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov. Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču od našega predstavnika skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Nekateri letalski prevozniki uporabljajo izključno vozovnice v elektronski obliki, zato jih potniki ne dobijo v tiskani obliki. Za prijavo na let zadostuje osebni dokument. Za potnike, ki so kupili samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 48 ur pred poletom še enkrat preverijo točno uro leta. Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval.

  V primeru, ko potnik kupi letalsko vozovnico na redni liniji ali na nizko cenovnem prevozniku, veljajo stroga prevoznikova pravila, ki jih seveda potnik od prodajnega referenta prejme pri povpraševanju ali rezervaciji. Agencija PALMA je v tem primeru le posrednik pri prodaji.  Isto velja tudi za oddano prtljago, saj nekateri prevozniki ne vključujejo več oddane prtljage pri najnižjih cenah poletov in se le te lahko doplačajo, pri nizko cenovnih prevoznikih pa je prtljaga vedno za doplačilo (potnik lahko izbira med različno težo). Potnik je dolžan posredovati ime in priimek za rezervacijo tako kot je zapisano v osebnem dokumentu (potnem listu), saj se morajo podatki ujemati s podatki na letalski vozovnici. Za morebitne napačno javljene podatke PALMA ne odgovarja, posledično pa prevozniki zaračunajo strošek spremembe, v kolikor pa prevoznik ne dovoljuje spremembe, je pa to nakup nove vozovnice. S končno ceno, ki jo potnik prejme v ponudbi ali ob rezervaciji, je točno zapisano, kaj cena vključuje (letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine, doplačilo za gorivo, rezervacijski strošek), prav tako tudi koliko je vključene prtljage in kakšna do doplačila, kakšni so stroški morebitne spremembe v kolikor je dovoljena, pa tudi podatek koliko prevoznik vrne v primeru morebitne odpovedi. Vse stroške določa prevoznik in so odvisni od prodajne tarife letalskega prevoza.

 • IZGUBA DOKUMENTOV

  V primeru da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si je potnik na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Ta Palma oz. predstavnika organizatorja potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

 • INFORMACIJE

  Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Ta Palma bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se za veljavno vedno šteje pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na posredniških mestih ali direktno na spletnih naslovih hotelov ali drugih objektov ter njihovih reklamnih materialih so le informativne narave, in v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali v pisni razlagi Ta Palme pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, Ta Palma ne jamči za popolnost ali verodostojnost teh podatkov.

  Navodila in Posebni pogoji ter Koristne informacije in odkrita beseda objavljene v katalogih in/ali cenikih, veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe in rezervirane storitve, ter so sestavni del Splošnih pogojev.

  Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije.

 • KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

  Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa. Nanjo organizator nima nikakršnega vpliva, zato je pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki smo jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav. Iz tega sledi, da na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih ali lokalnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.

  V primeru, da gost ne upošteva hotelskega hišnega reda, ali s svojim ravnanjem (namerno ali nenamerno) povzroči škodo, agencija za nastale stroške ne prevzema odgovornosti. Gost jih na licu mesta rešuje sam, direktno s hotelom ali objektom, kjer je nastala škoda. Enako velja tudi za vsa prevozna sredstva, oziroma karkoli v okviru organiziranega programa počitnic ali potovanja.

  Pri aranžmajih, označenih s storitvijo ALL INCLUSIVE oz. »all inclusive«, je potrebno pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ponudbe storitev ALL INCLUSIVE v posameznih hotelih med seboj razlikujejo. Običajno je osnovna storitev pri ponudbi ALL INCLUSIVE polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (morska stran, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje ipd.), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navado ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navado manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre v večini primerov za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

 • REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

  Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti nemudoma grajati na kraju samem, vodniku Ta Palma, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik Ta Palma ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem. Ta Palma ne bo obravnavala reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

  Pritožbeni postopek: Potnik mora na kraju samem takoj grajati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Ta Palma ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja, prav tako pa ne bo upoštevala reklamacij, ki so bile podane po zaključeni storitvi, saj potnik tako izvajalci in organizatorju ni dal možnosti odprave pomanjkljivosti na licu mesta. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo, ki vsebuje pripombe potnikov/gostov, postopek in časovno opredelitev reševanja reklamacije in vzrok za nezmožnost razrešitve.

  Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Oddelek za Kakovost, Palma d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Reklamacije poslane preko e-maila se ne bodo upoštevale. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku 60 dni oz. dveh mesecev po vrnitvi s potovanja/letovanja. Brez pisne reklamacije Ta Palma ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Ta Palma take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

  Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

  Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem.  Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi Ta Palma ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Ta Palma pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

  V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Ta Palma ni organizator potovanja, bo Ta Palma pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Roki in postopek reševanja reklamacije so v tem primeru določeni v Splošnih pogojih odgovornega organizatorja.

  V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se največja odškodnina z naslova nepopolne storitve omeji na vplačan znesek.

  V primeru, da Ta Palma nastopa zgolj v vlogi informatorja (fakultativni izleti, najem športne opreme ipd., oziroma storitve ki so opravljene na kraju samem – v tem primeru Ta Palma ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik), mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd. 

 • VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

  Ta Palma vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Ta Palma in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

 • KONČNA DOLOČILA

  V vseh cenah iz ponudbe Ta Palma je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani www.palma.si, kjer so ažurirane vse spremembe in so v tiskani obliki vedno na voljo v vseh poslovnih enotah.

 • POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

  Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov – 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):
  Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike
  Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.
  Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev: obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom.
  Dvig cene: le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev – obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja.
  Rok za reklamacijo: 2 meseca od konca potovanja (60 dni) – 1. odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije.
  Sprememba imena na željo stranke: 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke.

 • POSEBNI POGOJI ZA INDIVIDUALNE POČITNICE IN POTOVANJA (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER)

  SPLOŠNA DOLOČILA:

  Za individualne počitnice in potovanja veljajo nekatere posebnosti, zato smo za potnike pripravili posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o individualnih počitnicah in potovanjih, sklenjene med TA Palma in potnikom, ki se prijavlja za določeno potovanje ali počitnice. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so prosto dostopni in na voljo na vseh Palminih prodajnih mestih ter na www.palma.si.   

  REZERVACIJA IN PLAČILO:

  Potnik se lahko prijavi na individualne počitnice ali potovanje v vseh poslovnih enotah TA Palma in v vseh pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi pogodbe o individualnem potovanju/počitnicah dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške rezervacije. Preostali del potnik plača najmanj 30 dni pred začetkom potovanja. Če je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 30 dni, se ob rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja.    

  LESTVICA ODPOVEDI POTOVANJA:

  Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima TA Palma pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Ta Palma povrniti stroške prijavnine v višini 25,00€ na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje: 

  • do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja 
  • 45 do 26 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 55% cene aranžmaja 
  • 25 do 11 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja
  • 10 do 0 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja 

   

  Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je lahko strošek odpovedi tudi 100% že na dan nakupa. Posebne pogoji so praviloma navedeni ob prijavi ali ob potrditvi ponudbe (na pogodbi), zato se v primeru potnikove odpovedi FIT aranžmaja te storitve obravnavajo ločeno od klasične lestvice odpovednih stroškov, navedenih zgoraj. Taki posebni pogoji so velikokrat določeni, ko se kupuje storitev po nižji ali znižani ceni z rezervacijskih sistemov za zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo sprememb ali odpovedi.

 • POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, KJER TA PALMA NI ORGANIZATOR POTOVANJA

  V primerih, da Ta Palma ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. Šteje se, da Ta Palma prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. V teh primerih podaja prejete informacije s strani organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.

 • NO NAME PONUDBE

  Pri tovrstnih aranžmajih je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da izbira lege objekta, sobe  in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter vplačano storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Zato naj potnik upošteva, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel/ objekt, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča…), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem objektu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu, prav tako ne zagotavlja, da bodo sobe v primeru nastanitve v enakem objektu v isti stavbi oz. skupaj.

 • PROMO/ECONOMY SOBE

  Izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Nastanitev je možna tudi na slabših lokacijah oz. so sobe/studii/apartmaji skromneje opremljeni (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori, sobe v pod pritličju …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem delu hotela, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.

 • NASTANITEV V APARTMAJIH

  V kolikor ste rezervirali apartma in v dokumentih ni navedeno drugače, se v apartma, oziroma sobo lahko nastanite po 14. uri, zadnji dan pa objekt zapustite do 10. ure.  Skladno z razpoložljivostjo in ob predhodnem dogovoru z lokalno agencijo lahko ure prihoda in odhoda prilagodite, pri čemer je potrebno upoštevati, da je za daljše bivanje potrebno doplačilo na licu mesta, po pogojih lokalne agencija.

 • NASTANITEV POSAMEZNEGA POTNIKA V DVOPOSTELJNI SOBI

  Potniki, ki potujejo sami, ob prijavi plačajo osnovno ceno in doplačilo za enoposteljno sobo. Potnik po želji lahko pooblasti Palmo, da mu najde sopotnika s katerim bo nastanjen v dvoposteljni sobi. Palmina ekipa se bo potrudila najti sopotnika za izbrano potovanje, vendar tega ne zagotavlja. V kolikor bosta v sobi nastanjeni dve osebi, se gostoma vrne doplačilo za enoposteljno sobo, ki sta ga vplačali ob prijavi, če se sopotnika tako dogovorita pred pričetkom potovanja. Spremembe nastanitev na poti iz enoposteljne v dvoposteljno v času potovanja je možno skladno z razpoložljivostjo hotelskih kapacitet, vendar hotel gostoma ni dolžan vrniti doplačila za enoposteljno sobo.

 • TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV

  V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem številke kreditne kartice, in/ali v primeru dogovora o plačilu s položnico, plačila v poslovalnici in s posredovanjem osebnih podatkov potnika ter ostalih udeležencev.

  Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen, če ni določeno drugače. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanja.

 • PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREKO INTERNETA

  V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja prek interneta, veljajo splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na Palmini internetni strani oziroma na internetni strani posrednika Ta Palma. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno Palmino storitev prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen, če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

 • POTOVANJE Z OTROKI

  V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

  Potnik je dolžan skrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Mladoletniki, ki potujejo brez spremstva staršev, za tranzit ali vstop v določene države potrebujejo dovoljenje staršev .Mladoletni potnik si je dolžan pred potovanjem pridobiti in po potrebi tudi predložiti dovoljenje staršev ali skrbnikov . Oblika dovoljenja je odvisna od posamezne države in se spreminja. Za natančnejše Informacije se obrnite na Veleposlaništvo države, ki jo bo potnik prečkal ali obiskal. V kolikor država zahteva dovoljenje staršev, mladoletni potnik pa ga nima, se šteje, da potnik za potovanja nima ustreznih dokumentov. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

 • POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI IN OSTALI NIŽJE CENOVNI ARANŽMAJI

  Potovanje v zadnjem hipu ali »last minute« aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive….), destinacijo potovanja/letovanja in včasih tudi kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta najkasneje ob prihodu na destinacijo.

 • POSEBNI POGOJI ZA KATALOG – SVET

  Za vsa potovanja iz kataloga Svet veljajo posebni odpovedni pogoji in sicer:

   • 60 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja
   • 44 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja
   • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja
   • 21 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja
   • 7 do en delovni dan do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja
   • Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja

  Kadar je TA PALMA samo posrednik aranžmajev, izvajalec pa je druga agencija, veljajo splošni pogoji in določila izvajalca aranžmaja.

  VIZUMI

  So določeni po diplomatskih meddržavnih dogovorih. Naše navedbe v programih potovanj oziroma v navodilih za potovanje ali v rubriki »podrobno o tem in onem«, so podatki o zahtevah za posamezne države, veljavne na dan priprave kataloga in veljajo za organizirana skupinska in paketna turistična potovanja za slovenske državljane. Dolžnost potnika pa je, da ima pred potovanjem urejene potrebne dokumente, vključno z vizumom. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem stroškom odpovedi. Palma d.o.o. posreduje urejanje vizumov (za doplačilo), če nam pravočasno dostavite vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva določeno diplomatsko predstavništvo, sicer smatramo, da si vizum urejate sami. Palma d.o.o. kot turistična agencija za svoje potnike priloži zahtevane kopije potrditve o prijavi na naše potovanje, za katero potrebujete vizum. Agencija ne more vplivati na odobritev in čas urejanja vizuma in ni odgovorna za zavrnitev vizuma (v večini primerov organi, ki vizum zavrnejo, niso dolžni podati razloga zavrnitve). Cena vizuma in posredovanje Palme d.o.o. ni všteto v ceni potovanja (razen tam, kjer ni drugače navedeno), ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Palma d.o.o. ne vrača v nobenem primeru.

   

  CARINSKI PREDPISI (IMIGRATION IN VARNOSTNE SLUŽBE)

  Vsaka država ima svoje carinske predpise, ki določajo dovoljen vnos za osebno uporabo: večina dovoljuje vnos 1l alkohola, 200 cigaret in predmete za osebno uporabo. Vse dežele strogo kaznujejo prekupčevanje ali prenos orožja in mamil (nekatere s smrtno obsodbo), ilegalno trgovanje z antičnimi, kulturnimi in umetniškimi vrednostmi. Nekatere zahtevajo prijavo vsega tehničnega blaga (tudi fotoaparatov, video kamer, …), denarja, zlatnine, dragih kamnov,… Posledice in stroške nespoštovanja carinskih, zakonskih in diplomatskih predpisov, hišnih redov, uzanc in konvencij nosi potnik sam. Posebej bi vas radi opozorili, da lahko nespodobno obnašanje ali nespodobna oblačila potnikov privedejo do zavrnitve vstopa v državo, saj moramo spoštovati navodila, uzance in kulturo države v katero potujemo. Potnike tudi vljudno naprošamo, da s carinskimi organi primerno sodelujejo.

   

  SKUPINSKA POTOVANJA

  So vodena potovanja s strani Palminih izkušenih vodnikov oziroma spremljevalcev, za to pa je seveda potrebno minimalno število udeležencev. Vodnik oziroma spremljevalec na poti ureja tehnični del potovanja, pomoč pri prijavi na let, nastanitve, kontakti z lokalnimi agenti in vodniki. Na vseh vključenih ogledih se priključi tudi lokalni vodnik, večinoma so vključene že tudi vse vstopnine, seveda če v programu ni drugače navedeno.

   

  INDIVIDUALNA POTOVANJA

  So brez spremstva Palminega vodnika, programi pa so v izvedbi naših lokalnih partnerjev in ob spremstvu lokalnih vodnikov (v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem jeziku). Prednost takšnih potovanj je seveda v vašem individualnem izboru kraja in časa potovanja. Ob končnem plačilu vam poleg vseh podrobnih informacij posredujemo tudi voucherje/napotnice, ki jih predate lokalnemu partnerju, hotelu, vodniku, prevozniku, letalske vozovnice ter seveda vse pomembne telefonske kontakte naših lokalnih agentov ter dežurno številko v Sloveniji, za primer nujnih posredovanj. Lokalni agent vam bo na voljo za dodatne napotke, dodatne izlete in oglede. Vse nepravilnosti, ki bi se v času individualnega potovanja pojavile, je potrebno obvezno reklamirati v samem kraju storitve, lokalni agenciji, vodniku, hotelirju ali prevozniku. O reklamaciji, razrešitvi ali v primeru, da se reklamacija ne razreši, pa je potrebno pridobiti ustrezno pisno potrdilo, saj sicer nepravilnosti v Sloveniji ne boste mogli obravnavati.

   

  HOTELI IN DRUGI OBJEKTI NA POTI

  Kategorizacija hotelov in objektov: je določena s strani nacionalnih turističnih uradov in združenj države v katero potujete in se ravna izključno po njihovih nacionalnih kriterijih, ki nikakor niso identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Seveda pa bi vas radi opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti iste kategorije in verige, v različnih državah. Naš izbor je pester in sicer med 3* in 5*, za dobro ceno želimo ponuditi kvalitetne storitve. Različne narodnosti: so značilnosti vsakega hotelskega in drugega počitniškega objekta. Na potovanjih boste srečali pripadnike številnih narodnosti, z različnimi navadami in kulturo obnašanja. V večini primerov je seveda to zelo zanimivo in vaše potovanje popestri, včasih pa je seveda lahko kakšna stvar tudi moteča, vendar bi vas radi opozorili, da na to žal nimamo vpliva. Uporaba počitniškega objekta in sob: po splošnih pravilih se lahko vselite v sobo na dan prihoda po 14.00 uri, na dan odhoda pa jo je potrebno zapustiti do 10.00 oz. skladno s hotelskim hišnim redom in to ne glede na uro odhoda ali prihoda. Po prevzemu ključev ali kartic sobe preverite ali je soba oziroma objekt primerno pripravljen. V nasproten primeru o vseh pomanjkljivostih nemudoma obvestite recepcijo in našega vodnika. Če se napaka v doglednem času ne odpravi ali sobe ni mogoče zamenjati, je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, saj brez tega vaših kasnejših pripomb ne boste mogli upoštevati in razreševati. Naše edino vodilo in želja je zadovoljen gost, zato želimo, da se vse nepravilnosti odpravijo na licu mesta. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gostje niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od približno 14.00 ure na predviden dan prihoda do približno 11.00 ure naslednjega dne. V osnovno ceno aranžmaja smo vključili nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah, v primeru posebnih želja in ob doplačilu pa lahko gostom rezerviramo tudi nadstandardne sobe, suite, družinske sobe ali vile – potrditev je odvisna od razpoložljivosti kapacitet in jih je potrebno obvezno najaviti ob prijavi. V kolikor biva v standardni dvoposteljni sobi več oseb (odrasli ali otroci) posebej opozarjamo, da so nastanjeni na dodatnih oziroma pomožnih ležiščih, ki nikakor niso primerljiva z osnovnimi ležišči, prav tako se seveda pojavi določena prostorska stiska in posledično s tem manjše udobje. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

   

  POSEBNE ŽELJE STRANK

  Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje, vendar je izpolnitev le-teh odvisna od hotela in zanje ne prevzemamo nobene obveznosti (točno določena soba, pogled iz sobe, bližina sob dveh družin, nadstropje, velikost sob ipd). Enoposteljne sobe so v večini hotelov v omejenem številu, pri čemer velikost, opremljenost in lega ni vedno identična s standardno sobo.

   

  KAJ JE POTREBNO NA POTOVANJIH UPOŠTEVATI: POČITNIŠKA IN POPOTNIŠKA DEŽELA

  Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni dokumenti, vizumi, cepljenja, varnostne razmere) in upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje, navade, standarde in zakone, ki veljajo v deželi gostiteljici. Prav je, da ste na to pripravljeni ter vse posebnosti tudi upoštevate ter jih vzamete v zakup. Naj vas ne preseneča drug življenjski ritem, čistoča in točnost, saj je marsikaj v različnih državah drugače vrednoteno kot doma. Sprejmite vsako deželo in ljudi z vsemi pozitivnimi in negativnimi odlikami, saj boste le na takšen način lahko uživali. Tudi sprejemanje drugačnosti je lahko posebne vrste izziv. V kolikor potnik s svojim obnašanjem, nastopom in ravnanjem krši zakone in predpise dežele, v kateri se nahaja, si pridržujemo pravico, da potnika s potovanja odstranimo na njegove stroške, le ta pa je dolžan vse stroške pokriti, prav tako nima pravice uveljavljati povračila stroškov za neizkoriščen del potovanja oziroma vplačane cene aranžmaja.

   

  ZAŠČITA LJUDI IN KULTURE

  Potovati pomeni spoznavati tuje kulture, šege in običaje. Spoštujte kulturo in njihove ljudi, v javnosti se oblačite tako, da ne prizadenete religioznih občutkov gostitelja. Prosite za dovoljenje, v kolikor želite fotografirati tuje ljudi. in ne pozabite, v deželi ste gost in tudi če vam kaj ne ustreza, to razrešujte na primeren in kulturen način. Ne pozabite prijaznost in lepa beseda bo prej razrešila probleme in nesporazume.

   

  PODNEBJE

  Zaradi drugačnega podnebja, okolja in navad lahko pride do pojava različnega mrčesa ter manjših živali in plazilcev v hotelskem in tudi drugih kompleksih. V kolikor to opazite, obvestite hotelsko osebje. Priporočamo, da si priskrbite sredstva proti mrčesu in električne vtičnice proti komarjem.

   

  TEHNIČNI STANDARD

  Radi bi vas opozorili, da v večini držav, kamor boste potovali ne razpolagajo s takšnim tehničnim standardom, kot ste ga navajeni doma. To se kaže tako v prevoznih sredstvih, opremi objektov, vzdrževanju, popravila trajajo bistveno dlje.

   

  PRAVILA OBLAČENJA

  Oblačila in obutev naj bosta udobna, upoštevati pa je potrebno tudi kulturne in verske posebnosti dežele, kamor potujete. Priporočljiva so oblačila iz naravnih materialov, pokrivala, očala za zaščito oči in kreme. »Dress code« velja predvsem v hotelih višje kategorije ter restavracijah. Ob vstopu v templje in druga svetišča je prav tako potrebno upoštevati navodila krajevnih predstavnikov, pogosto se je potrebno sezuti in pokriti vse dele telesa. Podrobne informacije boste prejeli pri posameznem programu s končnim obvestilom.

   

  POSREDOVANJE POMANJKLJIVOSTI IN REKLAMACIJE

  Zelo nam bo žal, če vaših pričakovanj s potovanjem ne boste izpolnili in boste med samim potovanjem ali letovanjem doživeli kakšne neprijetnosti ali pomanjkljivosti. Ob vsakem takšnem dogodku se nemudoma obrnite na našega predstavnika, vodnika ali lokalnega agenta, saj bodo napravili vse, da se napaka ali neprijetnost odpravi. V primeru, da bi po vsebini sodeč lahko bila reklamacija razrešena na kraju samem (npr. pomanjkljiva čistoča sobe, oprema in lega sobe), vi pa o tem niste obvestili našega predstavnika oziroma agenta, se šteje, da ste se s takšno pomanjkljivostjo strinjali, hkrati pa boste izgubili pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevkom po vračilu kupnine oz. plačilu škode. Vsako reklamacijo je potrebno podati na licu mesta in v kolikor napak ni možno odpraviti, skupaj s predstavnikom lokalne agencije in našim predstavnikom izpolnite reklamacijski zapisnik, ki ga podpisanega s strani našega predstavnika in hotelirja/lokalne agencije obvezno predložite k vaši pisni reklamaciji v Sloveniji. V kolikor tega ne boste napravili smatramo, da na storitve nimate pripomb in zato kasnejših reklamacij ne boste obravnavali.

 • POSEBNI POGOJI ZA KATALOG ARABESKE

  POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA  PROGRAMA: 

  Vse države iz kataloga Arabeske z izjemo Dubaja:

  • 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja;
  • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja;
  • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40 % cene aranžmaja;
  • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60 % cene aranžmaja;
  • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja;

  Dubaj:

  • 60 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja.
  • 44 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja.
  • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja.
  • 21 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja.
  • 7 do en delovni dan do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja.
  • Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja

   

   

   

  PRAVILNOST PODATKOV IN VELJAVNI POTNI DOKUMENTI

  Potnik je ob prijavi dolžan posredovati točne podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefon), ki bodo varovani in uporabljeni izključno v organizacijske namene. Pri daljših potovanjih in tam kjer je potrebno pridobivati tudi vizum, je najbolje takoj predložiti fotokopijo potnega lista, ki mora biti veljaven vsaj še 6 mesec po pričetku potovanja in nepoškodovan. Vedno preverite, ali imate v potnem listu, kjer je prostor namenjen vizam, vsaj en prazen list. Vso odgovornost za veljavnost in prave potne dokumente nosi v tem primeru potnik. Prav tako je potrebno ob prijavi navesti številko vašega mobilnega telefona na katerega ste ves čas dosegljivi, saj vas bomo le tako lahko pred in med potovanje obvestili in stopili z vami v kontakt zaradi morebitnih nepredvidljivih okoliščin. Prav tako je že ob prijavi potrebno navesti vse vaše posebne želje (kar se tiče prehrane, enoposteljnih sob, dodatnih ležišč).

   

  VIZUMI

  So določeni po diplomatskih meddržavnih dogovorih. Naše navedbe v programih potovanj oziroma v navodilih za potovanje ali v rubriki »podrobno o tem in onem«, so podatki o zahtevah za posamezne države, veljavne na dan priprave kataloga in veljajo za organizirana skupinska in paketna turistična potovanja za slovenske državljane. Dolžnost potnika pa je, da ima pred potovanjem urejene potrebne dokumente, vključno z vizumom. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem stroškom odpovedi. Palma d.o.o. posreduje urejanje vizumov (za doplačilo), če nam pravočasno dostavite vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva določeno diplomatsko predstavništvo, sicer smatramo, da si vizum urejate sami. Palma d.o.o. kot turistična agencija za svoje potnike priloži zahtevane kopije potrditve o prijavi na naše potovanje, za katero potrebujete vizum. Agencija ne more vplivati na odobritev in čas urejanja vizuma in ni odgovorna za zavrnitev vizuma (v večini primerov organi, ki vizum zavrnejo, niso dolžni podati razloga zavrnitve). Cena vizuma in posredovanje Palme d.o.o. ni všteto v ceni potovanja (razen tam, kjer ni drugače navedeno), ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Palma d.o.o. ne vrača v nobenem primeru.

   

  CARINSKI PREDPISI (IMIGRATION IN VARNOSTNE SLUŽBE)

  Vsaka država ima svoje carinske predpise, ki določajo dovoljen vnos za osebno uporabo: večina dovoljuje vnos 1l alkohola, 200 cigaret in predmete za osebno uporabo. Vse dežele strogo kaznujejo prekupčevanje ali prenos orožja in mamil (nekatere s smrtno obsodbo), ilegalno trgovanje za antičnimi, kulturnimi in umetniškimi vrednostmi. Nekatere zahtevajo prijavo vsega tehničnega blaga (tudi fotoaparatov, video kamer, …), denarja, zlatnine, dragih kamnov, … Posledice in stroške nespoštovanja carinskih, zakonskih in diplomatskih predpisov, hišnih redov, uzanc in konvencij nosi potnik sam. Posebej bi vas radi opozorili, da lahko nespodobno obnašanje ali nespodobna oblačila potnikov privedejo do zavrnitve vstopa v državo, saj moramo spoštovati navodila, uzance in kulturo države v katero potujemo. Potnike tudi vljudno naprošamo, da s carinskimi organi primerno sodelujejo. V Dubaj npr. ni dovoljen vnos zdravil s psihotičnimi substancami (antidepresivi, pomirila, uspavala…) brez potrdila osebnega zdravnika o uživanju predpisanega zdravila. Strogo je prepovedan tudi vnos kakršnegakoli pornografskega materiala (revije, kasete, dvd-ji…).

   

  CEPLJENJA

  V naših programih navajamo tudi zahteve držav, kar se tiče zdravstvenih predpisov, ki se prav tako tekom leta spreminjajo. Vsekakor predlagamo da se vsaj 1 mesec pred nameravanim potovanjem zglasite in pokličete na Inštitut za varovanje zdravja RS ali na enote v večjih slovenskih mestih, kjer boste dobili vse ustrezne informacije in opravili tudi vsa obvezna in priporočena cepljenja ter potrebno kemoprofilakso.

   

   

   

  IZVEDBA OSNOVNEGA PROGRAMA – NE SPREGLEJTE

  Programi potovanja so pripravljeni tudi leto dni vnaprej; prijazno bi vas želeli opozoriti, da včasih ob končni izvedbi in potrditvi lahko pride do spremembe zaporedja v programu, zamenjave dni ogledov, nastanitev ali obratnih zaporedij npr, plovbe ali pristankov na lokaciji. S končnim obvestilom potniki prejmejo tudi program potovanja, ki pa vsekakor vsebuje vse osnovne oglede prvotnega programa. Vse novosti sproti popravljamo na naših spletnih straneh in po objavi le teh, preneha veljavnost prvotnega kataloškega programa.

   

   

   

 • POSEBNI POGOJI ZA KRIŽARJENJA

  SPLOŠNA DOLOČILA

  Za programe križarjenj veljajo nekatere posebnosti, zato smo za potnike pripravili Posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o organiziranem potovanju / križarjenju, sklenjene med TA Palma in potnikom, ki se prijavlja za določeno potovanje/križarjenje/program potovanja. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so prosto dostopni in na voljo na vseh Palminih prodajnih mestih ter na www.palma.si .

  REZERVACIJA IN PLAČILO

  Potnik se lahko prijavi za križarjenje v vseh poslovnih enotah TA Palma in v vseh pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi pogodbe o potovanju/križarjenju dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške rezervacije. Preostali del potnik plača najmanj 30 dni pred začetkom potovanja. Če je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 30 dni, se ob rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja.

  POTNIKOVA ODPOVED

  Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na mestu, kjer se je prijavil v pisni obliki. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju/križarjenju, ima TA Palma pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju je dolžan TA Palma povrniti administrativne stroške v višini 15,00 € na pogodbo oziroma voucher ter stroške po odpovedni lestvici. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

  SKUPINSKI ODHODI (velja za razpisane skupinske odhode)

  – do 90 dni pred odhodom so storno stroški 100 € na potnika (za Holland America 20% vrednosti potovanja)

  – od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja;

  – od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja;

  – od 44 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;

  – 19 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda tudi pristaniške takse)

  INDIVIDUALNI ODHODI

  Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Costa Crociere:

  Križarjenje okoli sveta in njegovi deli:

  – do 90 dni pred odhodom plača potnik 15% vrednosti potovanja;

  – od 89 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;

  – od 44 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 40% od vrednosti potovanja;

  – od 27 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;

  – od 19 dni do 12 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;

  – 11 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (dan pred odhodom plača tudi pristaniške takse)

   Vsa preostala križarjenja:

  – do 60 dni pred odhodom so storno stroški 50 € na potnika;

  – od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 20% od vrednosti potovanja;

  – od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja;

  – od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja;

  – od 14 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;

  – 5 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (dan pred odhodom plača tudi pristaniške takse)

  Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo MSC:

  Križarjenja, ki trajajo manj kot 16 dni:

  – do 61 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €;

  – od 60 dni do 31 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja;

  – od 30 dni do 23 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja;

  – od 22 dni do 16 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;

  – od 15 dni do 1 dan pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;

  – 1 dan pred in na dan odhoda plača potnik 95 % od vrednosti potovanja.

  Križarjenja, ki trajajo več kot 16 dni:

  – do 91 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €;

  – od 90 dni do 61 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja;

  – od 60 dni do 53 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja;

  – od 52 dni do 36 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;

  – od 35 do 16 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;

  – od 15 dni prej do odhoda plača potnik 95 % od vrednosti potovanja.

  Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Norwegian Cruise Line:

  Križarjenja, ki trajajo 5 dni ali manj:

  – od 60 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik depozit (višina depozita se razlikuje)

  – od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja (oz. depozit, v kolikor je ta višji);

  – od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja; (oz. depozit, v kolikor je ta višji);

  – 14 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

  Križarjenja, ki trajajo 6 dni ali več:

  – od 75 dni do 56 dni pred odhodom plača potnik depozit (višina depozita se razlikuje)

  – od 55 dni do 29 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja (oz. depozit, v kolikor je ta višji);

  – od 28 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja; (oz. depozit, v kolikor je ta višji);

  – 14 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

  Za praznične odhode v času Božiča in Novega leta ter za Garden Villas in suite veljajo drugačni pogoji stornacije, ki so na voljo v poslovalnici.

  Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Holland America:

  Križarjenja po Aziji; Africa Explorer; Australija in Nova Zelandija; Havaji, Tahiti in Marquesas (28 dni ali več); Južna Amerika, Antarktika in Amazonija, Križarjenja po Južnem Pacifiku

  -Do 74 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo znan ob rezervaciji);

  -Od 73 do 43 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;

  -Od 42 do 22 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;

  -Od 21 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja.

  Vsa preostala križarjenja Holland America

  -Do 46 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo znan ob rezervaciji);

  -Od 45 do 29 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;

  -Od 28 do 16 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;

  -Od 15 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja.

  Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska nastanitev, izleti,…) veljajo za vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji.

  Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:

  – če se pravočasno ne prijavi v pristanišču;

  – če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje;

  – če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).

  Splošni pogoji odpovedi za ostale ladijske družbe so na voljo v poslovalnicah.

  Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih organizatorju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Za skupinske odhode veljajo posebni splošni pogoji odpovedi.

  V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ali potnika, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma potrebnega za vstop v državo kamor naj bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ter stroškov zavarovanja potovanja.

  SPREMEMBA REZERVACIJE

  Potnik lahko spremeni določene elemente rezervacije, če je to mogoče.

  Če potnik želi na rezerviranem potovanju spremeniti ali zamenjati ime udeleženca-ev mora to storiti najkasneje do 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti in plača za vsako spremembo 50,00€ na osebo ter morebitne dodatne stroške spremembe in/ali odpovedi storitev tretjih oseb v okviru programa potovanja. Spremembe imen udeležencev ali rezervacije včasih niso dovoljene.

  Organizator (ladjar) si pridržuje pravico do spremembe številke kabine (v isti ali višji kategoriji) ter turnus prehrane v restavraciji, kljub poprejšnji potrditvi, brez odškodnine.

  Zaradi vremenskih okoliščin in drugih naravnih pojavov lahko pride do spremembe programa oziroma itinerarja tudi s strani ladijske družbe.

  Ladjar si pridržuje tudi pravico kadarkoli zamenjati kabino znotraj iste oziroma višje kategorije, v primeru ko ob rezervaciji ni možno izbirati številke kabine (garantirane kabine). V takem primeru si ladjar pridržuje pravico določiti tudi kabino prirejeno za invalide ali z oviranim pogledom, v kolikor je znotraj iste oziroma v višji kategoriji.

  POOBLASTILA KAPITANA

  Kapitan ladje ima vsa pooblastila, da brez razloga kadarkoli spremeni predviden itinerar plovbe.

  PRIKLJUČNI PREVOZ

  TA Palma ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki jo potnik utrpi zaradi zamude ali odpovedi storitev prevoznikov za prevoz do predvidenega kraja pričetka potovanja.

  PREVOZI NA INDIVIDUALNA KRIŽARJENJA

  Ta Palma za individualne prevoze sodeluje s podjetjem Goopti. Splošni pogoji poslovanja za posredovanje in organizacijo prevoza oseb s prevoznikom GoOpti so objavljeni na spletni strani www.GoOpti.com. V nadaljevanju se nahaja povzetek omenjenih splošnih pogojev.

  Prevoz do pristanišča

  Dan pred prevozom do pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali elektronske pošte o točni uri odhoda in o kontaktu voznika. Prevoz do pristanišča lahko zaradi odhoda potnikov iz druge lokacije, ki ni zbirno mesto, traja dlje kot je za takšno razdaljo običajno.

  Prevoz iz pristanišča

  Dan pred prevozom iz pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali elektronske pošte o točni uri odhoda in o kontaktu voznika. Načrtovana ura prevoza iz pristanišča je med 11.00 in 13.00 uro, odstopanje od načrtovane ure prevoza iz pristanišča je lahko za največ dve uri. Potnik bo o odstopanju pravočasno obveščen. Prevoz iz pristanišča v Slovenijo lahko zaradi dostave potnikov na različne lokacije traja dlje kot je za takšno razdaljo običajno.

  Možna doplačila

  Potnike je možno pobirati/odložiti tudi na domu oz. na drugi lokaciji, kot je glavna železniška postaja v Ljubljani. Doplačila so: 5 € na lokacijo, ki se nahaja 5 km ali manj od začrtane poti.

  Odpoved s strani potnika

  Za odpoved prevoza do enega meseca pred odhodom na križarjenje odpovednih stroškov ni, do 14 dni pred odhodom odpovedni stroški znašajo 50% cene prevoza in manj kot 14 dni pred odhodom so odpovedni stroški 100% cene prevoza.

  SKUPINSKI ALI INDIVIDUALNI ODHOD

  Vsak razpisan skupinski odhod ima v razpisu določeno najmanjše število potnikov, pri katerem TA Palma zagotovi slovenskega vodnika/spremljevalca. Če v razpisu ni drugače navedeno je najmanjše število za zagotovitev skupinskega odhoda 30 potnikov. V primeru, da se prijavi manj kot 30 potnikov je križarjenje individualno, brez slovenskega vodnika/spremljevalca. V kolikor je pri skupinskem odhodu možno doplačilo transferja do pristanišča je le-ta organiziran skupinsko v primeru minimalno 30 prijavljenih potnikov na transfer. V primeru da se prijavi manjše število potnikov se transfer organizira preko prevoznika GoOpti, po njihovih pogojih. Potnikova odpoved križarjenja velja po III. členu posebnih pogojih za križarjenja. Pri tematskih križarjenjih je potrebno minimalno število prijavljenih potnikov za izvedbo tematskega križarjenja, v nasprotnem primeru je križarjenje po zmanjšani ceni individualno ali odpovedano.

  NOSEČNOST IN KRIŽARJENJE

  Prevozniki na potniških ladjah nimajo ustrezne medicinske opreme za rojevanje, zato ne more sprejeti rezervacij ali prevažati potnic, ki bi bile na zadnji dan križarjenja noseče 24 tednov ali več (pri ladjarju MSC 25 tednov). Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje pravico, da zavrne vkrcanje visoko noseče potnice in v takem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti. Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje pravico, da od potnika zahtevajo zdravniško potrdilo o sposobnosti za potovanje.

  DOJENČKI NA KRIŽARJENJU

  Nekateri ladjarji ne sprejemajo dojenčkov mlajših od 6. mesecev ali celo mlajših od 12. mesecev, ko gre za čezoceanska križarjenja ali križarjenja daljša od 15 dni.

  KONČNE DOLOČBE

  Posebni pogoji za križarjenja, se uporabljajo skupaj s splošni in posebni pogoji ter navodili za turistične aranžmaje TA Palma in veljajo za vsa križarjenja v organizaciji ladjarjev MSC, Costa Cruises, NCL, Holland America, Carnival Cruises, Croisi Europe in ostalih. Splošne pogoje odpovedi ostalih ladijskih prevoznikov so na voljo v Palminih poslovalnicah.

   

  REZERVACIJA IN PLAČILO:

  Potnik se lahko prijavi za križarjenje v vseh poslovnih enotah Ta Palma in v vseh pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi pogodbe o potovanju/križarjenju dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške rezervacije. Preostali del potnik plača najmanj 30 dni pred začetkom potovanja. Če je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 30 dni, se ob rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja.

  POTNIKOVA ODPOVED:

  Za KRIŽARJENJA veljajo posebni odpovedni pogoji in jih najdete pod rubriko POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA  PROGRAMA. Splošni pogoji odpovedi za ostale ladijske družbe so na voljo v poslovalnicah.

  Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih organizatorju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Za skupinske odhode veljajo posebni splošni pogoji odpovedi.

  V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ali potnika, potnik nima pravice do povračila stroškov prijavnine, vizuma potrebnega za vstop v državo kamor naj bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ter stroškov zavarovanja potovanja.

   

 • POSEBNI POGOJI ZA PALMIJADO (maturantski in absolventski izleti)

  Potnik ob prijavi navede vse potrebne podatke in predloži dokumente, ki so zahtevani po programu potovanja, ter vplača akontacijo, kot je navedena v prijavnici, oz. na programu potovanja. Preostali del kupnine po pogodbi plača najpozneje 30 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v ponudbi. V primeru, da preostalega dela kupnine potnik ne plača v roku, ki je opredeljen v ponudbi ali na prijavnici, organizator zadrži vplačano prijavnino.

  Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Veljajo izključno pisne odpovedi, organizator pa ima pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil pisno odpoved.

  Če v program potovanja ni navedeno drugače, veljajo naslednji pogoji:

  LESTVICA ODPOVEDI

  • 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja;
  • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja;
  • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja;
  • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja;
  • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja;
  • Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

   V primerih, ko Palma ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:

  • do 45 dni – 10% cene aranžmaja;
  • 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja;
  • 34 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

  Palma kot organizator potovanja ne prevzema odgovornosti za gibanje dijakov izven prostora, kjer bo (ali je bilo) organizirano dnevno in večerno dogajanje. Prosimo, da obvestite svojce o podrobnostih potovanja pred Vašim odhodom (pustite jim kopijo obvestila o odhodu, oz. telefonsko številko hotela, kjer boste nastanjeni)

 • NAPAKE V KATALOGIH

   Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi pravilni. Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna mesta ter pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki so vedno tekoče opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke sproti preverjate na www.palma.si, če pa vam spletne strani niso dostopne, vam bomo vse informacije z veseljem posredovali na vaš domači naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naših spletnih straneh, s tem preneha veljavnost informacije v katalogu.

 

Celje, 09.06.2016