Pogled v poletje

???? Kako pa ti vidiš svoje poletje? ???? Palmina napoved je sončna in vroča. ???? Zaščitna očala bodo obvezna oprema. Izberi počitnice v Grčiji, Španiji, Turčiji, Egiptu, na Hrvaškem ali v Sloveniji pod Palmo. ????
100 srečnežem podarimo bon Optike Clarus v vrednosti 30 €. ✌️ Akcija traja od 17. 5. do 18. 6., vsak petek izžrebamo 20 nagrajencev.

Pohiti in poglej v poletje. Se vidimo pod Palmo ????

Ponudbe za poletje 2021
Izžrebanci

Izžrebanci 21.5.2021

 • ĆAĆIĆ TOMISLAV
 • FENDRE MATEJKA
 • GOLOB CVETKA
 • JARC TJAŠA
 • JERINA MIHAELA
 • KOČAR INES
 • KOGOJ METKA
 • KOSIČ MARKO
 • KREMPL DAVID
 • KUMAR SAMO
 • LOŽAR KOS KAJA
 • PAVLOVIČ LJUBICA
 • PRAH TJAŠA
 • RIHAR ANA
 • ROBEŽNIK BOŠTJAN
 • ROŽANEC JANEZ
 • RUTAR NINA
 • STELE UROŠ
 • VELUŠČEK IGOR
 • ŽIVKO MITJA
 • Izžrebanci 28.5.2021

 • BERTONCELJ IVANA
 • CEGLAR ŽAN
 • CUDER TARA
 • ČOLIĆ MARIJAN
 • FORSTNERIČ MAJDA
 • JAKIČ EMIL
 • JAVH GLAVNIK IRENA
 • KAVČIČ KLEMEN
 • KELHER ALEKSANDRA
 • KOVAČIČ BRANKO
 • LILIK VESNA
 • MODRIJAN LIDIJA
 • NEKREP ANDREJA
 • OBRETAN VESNA
 • OMANOVIČ NERMIN
 • PAVIČ JURE
 • POPOVIĆ ALENKA
 • SLAMNIK ROMAN
 • ŠTRAVS NATAŠA
 • ŽAGAR DARKO
 • Izžrebanci 4.6.2021

 • LOMOVŠEK NADA
 • EZGETA DRAGAN
 • BEZJAK MARJANA
 • JAUŠOVEC DRAGICA
 • TOPORIŠ MARKO
 • KOVAČ TOMAŽ
 • DŽUMHUR ŠTRUBELJ KATARINA
 • NAGODE ZUPANČIČ PETRA
 • JAGODIČ KLEMEN
 • HARTMAN MARJETA
 • Lončarić Marija
 • BREZNIK BERNARDKA
 • ČEMAŽAR PATRICIJA
 • PILKO LIDIJA
 • VERBOTEN MILENA
 • MOTOH NIKI
 • MAJCEN SABRINA
 • TOKIĆ LJUBICA
 • BAN ANTONIJA
 • ŽAGAR JOŽEFA
 • Izžrebanci 11.6.2021

 • BELE JANEZ
 • CIGROVSKI ANICA
 • DOVČ BERNARDA
 • GLUŠIČ KLEMEN
 • GREGORIČ KRISTINA
 • GRGIČ DIANA
 • HANŽEKOVIČ PATRICIJA
 • JURCEC TOMAŽ
 • LERHER DANICA
 • LISJAK RAJKO
 • MEHINOVIĆ ARNES
 • PESTOTNIK ANJA
 • PRINČIČ JASMINA
 • RAKUN JOŽE
 • SIMČIČ POLAK MARJANCA
 • SUNJA ALENKA
 • ŠTUCIN MATJAŽ
 • TRATNIK ANDREJ
 • ZAJC MONIKA
 • ŽALAR ANA
 • Izžrebanci 18.6.2021

 • ADAMLJE MOJCA
 • BYTYQI VANJA
 • FIDLER LARA
 • FLORJANČIČ DAMIJAN
 • FREŠER STANISLAV
 • KAMENARIČ TOMAŽ
 • LIPOVŠEK – HRGA NATAŠA
 • MARINKO JANKO
 • MESARIČ PETRA
 • MLAKAR BORIS
 • Mlinar Brigita Mlinar
 • PETELIN LEONIDA
 • PODGORELEC BOJANA
 • PODOBNIK ZEC TANJA
 • RANDL ANDREJA
 • ROŠČIĆ IRENA
 • SEHUR MOJCA
 • SULJIĆ LARISA
 • ZORIN ANNA
 • Zorman Nadia


 • Splošni pogoji za nagradno igro

  Organizator nagradne igre

  Organizatorja nagradne igre »Pogled v poletje!« sta podjetje Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje, Slovenija, (v nadaljevanju: organizator in izvajalec) in Planeta d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju soorganizator). Izvajalec nagradne igre poskrbi tudi za operativno izvedbo nagradne igre in nagradna žrebanja.

  Potek nagradne igre

  Sodelovanje je omogočeno v obdobju od 17. 5. 2021 do 18. 6. 2021 do polnoči. Nagradna igra poteka na spletni strani: https://www.palma.si/nagradne-igre/pogled-v-poletje/, komunicira in oglašuje se na spletni strani www.palma.si in na socialnih omrežjih, prav tako se oglašuje na spletni strani www.clarus.si in na socialnih omrežjih. Sodelujoči v nagradni igri je posameznica ali posameznik, ki rezervira in plača Palmin aranžma v organizaciji Turistične agencija Palma. Vsak petek se izžreba 20 nagrajencev, ki prejmejo darilni bon v vrednosti 30 € optike Clarus, za sončna očala v minimalni vrednosti 120 €.

  Poslanstvo

  Poslanstvo nagradne igre je promocija blagovne znamke Turistične agencija Palma in Optike Clarus. Nagradna igra je prav tako namenjena spodbujanju interakcije sodelujočih z obema blagovnima znamkama, tako Turistične agencije Palma, kot Optike Clarus.

  Pogoji sodelovanja v nagradni igri

  V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v obdobju od 17. 5. do 18. 6. vplačajo Palmin aranžma v organizaciji Turistične agencije Palma, s stalnim prebivališčem v Sloveniji in so polnoletne osebe. Sodelovati ne smejo zaposleni pri organizatorju (Palma d.o.o.) in soorganizatorju (Planeta d.o.o.) ter njihovi ožji družinski člani.

  Žrebanja in nagrade

  Določitev nagrajencev bo z žrebom (servis za žreb Random.org) potekala v prostorih organizatorja in ob prisotnosti 3-članske komisije s strani organizatorja. O poteku žrebov se pripravi zapisnik, ki se pri organizatorju hrani 1 leto.

  Potek žrebanja

  Žrebali bomo 100 x darilni bon v vrednosti 30 € Optike Clarus za sončna očala v minimalni vrednosti 120 €. Žrebanje bo potekalo ob petkih, in sicer: 21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6. in 18. 6. 2021. V žrebanju sodelujejo vsi, ki v obdobju od 17. 5. do 18. 6. vplačajo Palmin počitniški aranžma v organizaciji Turistične agencije Palma. Torej dneva pred žrebanjem (do 23.59:59) in od dneva zadnjega žreba (od 00:00:00).

  • 1. žreb se izvede med sodelujočimi v nagradni igri od 17. 5. 2021 do vključno 20. 5. 2021.

  • 2. žreb se izvede med sodelujočimi v nagradni igri od 21. 5. 2021 do vključno 27. 5. 2021.

  • 3. žreb se izvede med sodelujočimi v nagradni igri od 28. 5. 2021 do vključno 3. 6. 2021.

  • 4. žreb se izvede med sodelujočimi v nagradni igri od 4. 6. 2019 do vključno 10. 6. 2021.

  • 5. žreb se izvede med sodelujočimi v nagradni igri od 11. 6. do vključno 17. 6.2021.

  Objava nagrajencev je na spletnem mestu: https://www.palma.si/nagradne-igre/pogled-v-poletje/ najkasneje dan po žrebanju, izžrebanci pa bodo na naslov prejeli darilni bon Optike Clarus v vrednosti 30 €.

  Objava in informiranje nagrajenca o nagradi

  Nagrajenec bo objavljen na spletni strani organizatorja z imenom in priimkom, darilni bon Optike Clarus bo prejel na svoj naslov. Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se njegovi podatki (Ime in Priimek) o prejeti nagradi javno objavijo, skladno z GDPR.

  Odgovornosti organizatorja

  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • izpad omrežja pogodbenih partnerjev, izpad električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo elektronske pošte, svetovnega spleta ali drugih storitev,

  • kakršne koli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja,

  • kakršne koli posledice ob koriščenju darilnega bona,

  • točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov.

  GDPR določilo

  Organizator za čas trajanja nagradne igre zbira osebne podatke (ime in priimek ter e-naslov) za namen žreba in obveščanja izžrebancev o izidu žrebanja, e-mail naslov za namen obveščanja o ponudbi podjetja Palma.si, poštno številko za namen pošiljanje promocijskih letakov, izbor destinacije za namen segmentiranega pošiljanja e-novic, glede na priljubljene destinacije posameznikov. Organizator nagradne igre ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam, ki niso deležniki nagradne igre.

  Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov uporabi njegove osebne podatke v namen objave, v primeru prejetja nagrade, na spletni strani organizatorja. Soglaša tudi, da se njegova elektronska pošta uporabi za namene elektronskega obveščanja in kontaktiranja v primeru, da je udeleženec nagrajen.

  Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku tovrstnih podatkov. Organizator jih bo uporabljal izključno v namen, kot je zapisano v teh pogojih. Osebni podatki udeležencev oziroma nagrajencev se obdelujejo in shranjujejo do nagrajenčevega pisnega preklica dovoljenja. V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora sodelujoči podati zahtevek na elektronski naslov: info@palma.si. Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše. Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

  • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke

  • zahtevati popravek osebnih podatkov

  • zahtevati izbris osebnih podatkov

  • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov

  • zahtevati prenos osebnih podatkov

  • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši splošno uredbo o varstvu podatkov.

  V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

  Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (GDPR):

  • izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev)

  Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizatorja in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

  Končne določbe

  S sodelovanjem se šteje, da uporabnik in sodelujoči s temi pravili soglaša. Denarno izplačilo daril ni mogoče, darila niso prenosljiva in menjava ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook in Instagram profilu Turistične agencije Palma. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov: info@palma.si. Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani organizatorja. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Celju. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema. Za tolmačenje posameznih členov teh Pravil in pogojev so pristojni izključno predstavniki podjetja Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenujeta in pooblastita pravno službo.